Θεσμοθετείται πλέον η εξ αποστάσεως διδασκαλία στα ιδιωτικά σχολεία και τα φροντιστήρια


Ολοκληρώθηκε σήμερα στην Επιτροπή Παιδείας η συζήτηση προτάσεων νόμου για τη θεσμοθέτηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας από ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας Κυριάκος Χατζηγιάννης είπε ότι υπήρξε ομοφωνία, υιοθετήθηκαν και κάποιες αλλαγές από πλευράς Υπουργείου Παιδείας και διαμορφώθηκε το τελικό κείμενο που θα τεθεί στην Ολομέλεια.
 
«Αυτό σημαίνει ότι και τα ιδιωτικά σχολεία και τα φροντιστήρια θα μπορούν να προσφέρουν αυτή την υπηρεσία. Οι κίνδυνοι είναι απρόβλεπτοι και κλείσιμο ή παρεμπόδιση της διδασκαλίας δια ζώσης θα καλύπτονται από την εξ αποστάσεως», ανέφερε.
 
Συζήτηση για προβλήματα σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Στην Επιτροπή συζητήθηκε και η νέα πολιτική για τα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Ο κ. Χατζηγιάννης είπε ότι για πολλά χρόνια δεν υπήρχε συγκροτημένη πολιτική για αναβάθμιση ή λειτουργία των χώρων αυτών και για πρώτη φορά η πρόταση της Κυβέρνησης θα τα αναβαθμίσει, με επίκεντρο την πλήρη προσβασιμότητα των ΑμεΑ, την ψηφιοποίηση τους και την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας.

«Καλέσαμε το συντομότερο να μελετηθούν όλοι οι τρόποι ώστε να διασφαλιστεί χρηματοδότηση και από πλευράς ΕΕ για αναβάθμιση όλων των μουσείων, έχουμε πλούσια ιστορική παράδοση και πρέπει να αναδειχθεί. Να αλλάξουμε το συντομότερο τα ωράρια λειτουργίας και να μην λειτουργούν στη βάση ωραρίων Δημόσιας Υπηρεσίας. Διαπιστώθηκε επίσης στη συζήτηση πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπηρεσιών και Υπουργείων», ανέφερε.

Είπε επίσης ότι η Επιτροπή καλεί την Κυβέρνηση να προχωρήσει προς τελεσίδικη απόφαση για Υφυπουργείο Πολιτισμού το οποίο θα τραβήξει μπροστά μια ολοκληρωμένη πολιτική για τους χώρους αυτούς.
 
Σχολικά λεωφορεία - διαμαρτυρία βοηθητικού γραμματειακού προσωπικού Δημοτικής

Για την πληρότητα 100% στα σχολικά λεωφορεία ο κ. Χατζηγιάννης είπε ότι δεν υπάρχει εξέλιξη και ότι καλούνται οι γονείς, εκεί και όπου μπορούν, να μεταφέρουν τα παιδιά τους για να αποφεύγεται ο συνωστισμός. «Τα πρωτόκολλα υπάρχουν και υπάρχει αυτό το αδύνατο σημείο της αποσυμφόρησης, θα πρέπει όμως να πούμε ότι δεν είναι εφικτή η αλλαγή ωραρίου έναρξης των σχολείων με τα σημερινά δεδομένα», ανέφερε.
 
Για τη διαμαρτυρία του βοηθητικού γραμματειακού προσωπικού Δημοτικής, είπε ότι παρέλαβε υπόμνημα και χαρακτήρισε το προσωπικό αυτό την καρδιά λειτουργίας του κάθε δημοτικού σχολείου.

«Θα πρέπει ως Πολιτεία να τους αναγνωρίσουμε αυτόν το ρόλο, στεκόμαστε σύμφωνοι στο να μονιμοποιηθούν από διακεκομμένη υπηρεσία σε μόνιμη βάση, βρίσκεται σε εξέλιξη ένας διάλογος και καλούμε το συντομότερο να ολοκληρωθεί για να δικαιωθεί αυτό το προσωπικό», είπε  ο κ. Χατζηγιάννης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


3663