Η Επ. Παιδείας της Βουλής συζήτησε τους προϋπολογισμούς των κρατικών πανεπιστημίων


Οι δυνατότητες διατήρησης ή δημιουργίας πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα της έρευνας θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερες, είπε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας Κυριάκος Χατζηγιάννης, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να είναι πολύ περισσότεροι πόροι που έρχονται από τα ερευνητικά προγράμματα «αφού έχουμε δεξαμενές χρημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από την έρευνα και την καινοτομία».
 
Η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής συζήτηση σήμερα, μεταξύ άλλων, τους προϋπολογισμούς των κρατικών πανεπιστημίων, του Πανεπιστημίου Κύπρου, του ΤΕΠΑΚ και του Ανοικτού Πανεπιστημίου. Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας της Επιτροπής, ο κ. Χατζηγιάννης είπε ότι υπάρχουν προκλήσεις στην νέα εποχή, σημειώνοντας ότι αυτές οι προκλήσεις έχουν να κάνουν τόσο με τις ιδιάζουσες περιστάσεις όπου έχουν αναδείξει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως μια νέα μέθοδο παροχής εκπαίδευσης.

«Υπάρχουν ωστόσο οι αντικειμενικές δυσκολίες, οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και τα τρία μας ιδρύματα. Διαπιστώθηκε η ανάγκη ότι σε σχέση με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο το οποίο προσφέρει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση αλλά και τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει, ότι θα πρέπει να υπάρξει το συντομότερο δυνατό διάλογος πως προχωρά στρατηγικά αυτή η πορεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Κύπρο αφού τη χρειάζεται τόσο το Πανεπιστήμιο Κύπρου όσο και το ΤΕΠΑΚ. Έχουμε τρία πανεπιστήμια που στο τέλος της ημέρας ενδέχεται να προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση ακόμη και για ίδια προγράμματα. Άρα χρήζει εδώ πέρα και υπάρχει και προτεραιότητα αλλά και το επείγον, να καθίσουν κάτω και τα τρία πανεπιστήμια αλλά και η πολιτεία να καθορίσει πλέον με απόφαση τη στρατηγική κατεύθυνση», πρόσθεσε.
 
Όπως είπε ο κ. Χατζηγιάννης, χρειάζονται συνέργειες, συνέργειες τέτοιες που ενδεχομένως θα πρέπει αυτές να οδηγήσουν είτε και σε ενοποιήσεις είτε και μορφές άλλων συνεργασιών «που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τους κοινούς πόρους, τις δυνατότητες και να καλύψουμε και τις αδυναμίες που έχουν διαφορετικά ή έκαστο από τα τρία αυτά πανεπιστήμια». «Θεωρώ ότι δεσμεύτηκε και από πλευράς του το Υπουργείο ότι θα κάνουν αυτή τη συζήτηση και το συντομότερο δυνατόν θα καταλήξουν σε μία ολοκληρωμένη πρόταση. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι έτοιμο, πανέτοιμο. Να πούμε όμως ότι είναι διαφορετικά τα δεδομένα κάθε πανεπιστημίου. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχει να κάνει με φοιτητές ηλικίες μέχρι 75 χρόνων ενώ τα άλλα πανεπιστήμια έχουν να κάνουν με ηλικίες από 18 μέχρι 25 μέχρι 27 χρονών. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μία ομάδα στόχευσης διαφορετικών ηλικιών, υπάρχει λόγος ύπαρξης και από πλευράς του Ανοικτού Πανεπιστημίου. Στην περίπτωση συνενώσεων θα πρέπει και εδώ να υπάρξει ένας άλλος προβληματισμός προκειμένου αυτά όλα να ληφθούν υπόψη», συμπλήρωσε.

Όπως ανέφερε, «μια δεύτερη πτυχή που μας έχει προβληματίσει και σε σχέση και με τους τρεις προβληματισμούς είναι τα μη ικανοποιητικά αποτελέσματα σε σχέση με το ερευνητικό αποτέλεσμα των δύο κυρίως πανεπιστημίων τόσο του Πανεπιστημίου Κύπρου όσο και του ΤΕΠΑΚ». «Θεωρούμε ότι οι δυνατότητες διατήρησης ή δημιουργίας πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα της έρευνας θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερες. Θα πρέπει να είναι πολύ περισσότεροι πόροι που έρχονται από τα ερευνητικά προγράμματα αφού έχουμε δεξαμενές χρημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από την έρευνα και την καινοτομία. Δεν μπορούν τα δικά μας πανεπιστήμια να είναι τόσο εξαρτώμενα και μονοδιάστατα, εξαρτώμενα από την κρατική επιχορήγηση», πρόσθεσε.

Άρα λοιπόν, συνέχισε ο κ. Χατζηγιάννης, «συγκρίνοντας μάλιστα και ήμουν ιδιαίτερα έντονος, όταν ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου υπερκαλύπτει κατά κύριο λόγο τα έσοδα του και τους πόρους του μέσα από τη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα κατά 70% περίπου δηλαδή από τα 13 εκατομμύρια προϋπολογισμό έχουμε 3 εκατομμύρια μόνο κρατική χορηγία, στην περίπτωση των  πανεπιστημίων με πολύ μεγαλύτερο προσωπικό, με πολύ περισσότερους ανθρώπους, μάλιστα με τόσες πολλές εξειδικεύσεις, να έχουμε ένα εντελώς αντίστροφο αποτέλεσμα, να είναι μια μεγαλύτερη εξάρτηση από την κρατική χορηγία». «Θεωρώ εδώ ότι αυτή την προοπτική τα δικά μας πανεπιστήμια δεν την έχουν εξαντλήσει, δεν την έχουν αξιοποιήσει στο έπακρο και υπάρχει τεράστιο έδαφος να προχωρήσουν.  Ως προς τα άλλα είναι ισοζυγισμένοι οι προϋπολογισμοί και των τριών πανεπιστημίων λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στο παρόν στάδιο», συμπλήρωσε.
 
Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άντρος Καυκαλιάς, σε δηλώσεις του είπε ότι τα δημόσια πανεπιστήμια έχουν ανάγκη από αναπτυξιακούς προϋπολογισμούς και όχι προϋπολογισμούς επιβίωσης. «Τα δημόσια πανεπιστήμια αποτελούν το βασικό βραχίονα, στον οποίο στηρίζεται η τριτοβάθμια εκπαίδευση στον τόπο μας. Ο ρόλος και η αποστολή τους, μέσα στα νέα δεδομένα και τις ανάγκες που διαμορφώνονται, αποκτούν επιπρόσθετη αξία. Αξία, δυστυχώς, την οποία δεν υποστηρίζουν οι προϋπολογισμοί για το 2021 των τριών δημόσιων πανεπιστημίων που εξετάσαμε σήμερα στην Επιτροπή Παιδείας», πρόσθεσε.

Ως αποτέλεσμα, συνέχισε ο κ. Καυκαλιάς, παρατηρούμε ότι «ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων για φοίτηση στα δημόσια πανεπιστήμια του τόπου μας να μην ανταποκρίνεται στο ενδιαφέρον και τις ανάγκες που υπάρχουν στην κοινωνία, Τα δημόσια πανεπιστήμια να μην προχωρούν σε μείωση των δίδακτρα στα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρουν, παρά το γεγονός ότι οι ανάγκες των καιρών επιβάλλουν κάτι τέτοιο, Αναπτυξιακά προγράμματα να μην προχωρούν κανονικά, Κτιριολογικά προγράμματα να μην υλοποιούνται, Η Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Κύπρου, σ τη Λάρνακα, να παραπέμπεται στις ελληνικές καλένδες και Να μην δίνονται λύσεις στα θέματα των ενοικίων και των φοιτητικών εστιών».

Όπως ανέφερε, η Κυβέρνηση καλείται να συνειδητοποιήσει ότι τα δημόσια πανεπιστήμια του τόπου μας έχουν ανάγκη από αναπτυξιακούς προϋπολογισμούς και όχι προϋπολογισμούς επιβίωσης. «Τα δημόσια πανεπιστήμια στον τόπο μας χωρίς την στήριξη από το κράτος δεν θα μπορέσουν να επιτελέσουν την αποστολή τους», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1739