Η έγκαιρη πρόσληψη σχολικών συνοδών σε έκτακτη συνεδρία της Επ. Παιδείας


Την Τετάρτη 25 Αυγούστου στις 9:00 συνέρχεται εκτάκτως η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας για να ενημερωθεί για τις διαδικασίες έγκαιρης πρόσληψης και τοποθέτησης σχολικών συνοδών στα σχολεία για τις ανάγκες των παιδιών, που εμπίπτουν στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

 
Έχει επίσης ανακοινωθεί η ημερήσια διάταξης της 1ης τακτικής συνεδρίας της Επιτροπής την 1η Σεπτεμβρίου στις 9:00, με βάση την οποία η Επιτροπή Παιδείας θα συζητήσει επί της αρχής το νομοσχέδιο για την ίδρυση Υφυπουργείου Πολιτισμού και τον Διορισμό Υφυπουργού  Πολιτισμού παρά τω Προέδρω, όπως και το νομοσχέδιο για τη συνεπακόλουθη μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας,  Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1864