Διάκριση σε βάρος εκπαιδευτικών οι οποίοι υπηρέτησαν την στρατιωτική τους θητεία στην Ελλάδα


«Εκπληρώνοντας ο άντρας εκπαιδευτικός την στρατιωτική του θητεία «υστερεί» σε σύγκριση με μία συνομήλικη του γυναίκα εκπαιδευτικό, η οποία κατά τον χρόνο εκείνο δύναται να εργάζεται και να «αποταμιεύει» εκπαιδευτική προϋπηρεσία και άρα επιπλέον μοριοδότηση, για σκοπούς προαγωγής».

Διάκριση κατά εκπαιδευτικών οι οποίοι υπηρέτησαν την στρατιωτική τους θητεία στην Ελλάδα, εντοπίζει η Επίτροπος Διοίκησης Μαρία Στυλιανού Λοττίδη στις διαδικασίες προαγωγής και εισηγείται στις αρμόδιες όπως προβούν στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να προωθηθεί η τροποποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, με γνώμονα τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης όλων των επηρεαζόμενων.

Η αναγνώριση της θητείας σε ένοπλες δυνάμεις και πρόσθετη μοριοδότηση, για σκοπούς καταρτισμού του καταλόγου διοριστέων και διορισίμων, αποσκοπεί στην άρση της δυσμενούς μεταχείρισης που τυγχάνουν οι άντρες υποψήφιοι, έναντι των γυναικών υποψηφίων, λόγω της υπηρεσίας τους στην Εθνική Φρουρά ή σε άλλες ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους, σημειώνει η Επίτροπος.

Συνεπώς, αναφέρει, η μοριοδότηση για υπηρεσία στον στρατό, λειτουργεί ως θετικό μέτρο, ώστε να αίρεται η δυσμενής αυτή διάκριση.

Η κ. Λοττίδη, η οποία δημοσιοποίησε την Πέμπτη έκθεσή της μετά την υποβολή τριών παραπόνων στο Γραφείο της, προβαίνει και σε συστάσεις/εισηγήσεις προς τις αρμόδιες αρχές για τροποποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, με γνώμονα τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης.

Η Επίτροπος αναφέρει ότι η στρατιωτική θητεία οδηγεί τους άντρες εκπαιδευτικούς σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τις γυναίκες εκπαιδευτικούς σε ζητήματα αρχαιότητας και προϋπηρεσίας, τα οποία επηρεάζουν τις διαδικασίες προαγωγής.

Αναφέρει ότι «εκπληρώνοντας ο άντρας εκπαιδευτικός την στρατιωτική του θητεία «υστερεί» σε σύγκριση με μία συνομήλικη του γυναίκα εκπαιδευτικό, η οποία κατά τον χρόνο εκείνο δύναται να εργάζεται και να «αποταμιεύει» εκπαιδευτική προϋπηρεσία και άρα επιπλέον μοριοδότηση, για σκοπούς προαγωγής».

Επίσης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η διαφορετική μεταχείριση των παραπονούμενων, προκύπτει από την εφαρμογή του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, όπου προβλέπεται η χορήγηση μονάδων, για σκοπούς προαγωγής, σε άντρες υποψηφίους που υπηρέτησαν μόνο στην Εθνική Φρουρά και όχι στις ένοπλες δυνάμεις άλλων κρατών μελών.

Διευκρινίζει ότι οι παραπονούμενοι υπηρέτησαν υποχρεωτικά στον Ελληνικό Στρατό, λόγω της ελληνικής υπηκοότητας τους, η οποία είναι ευρωπαϊκή υπηκοότητα. Αντίστοιχα, σημειώνει, ένας Κύπριος πολίτης υπηρετεί υποχρεωτικά στην Εθνική Φρουρά, λόγω της κυπριακής υπηκοότητάς του.

Η κ. Λοττίδη αναφέρει ότι αντίθετα από τις διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία προαγωγών εκπαιδευτικών, με διαφορετικό τρόπο ρυθμίζεται η διαδικασία με την οποία γίνεται η κατάρτιση του καταλόγου των υποψηφίων εκπαιδευτικών στους πίνακες διορισίμων και διοριστέων, αφού σε αυτή την περίπτωση ο νομοθέτης αναγνωρίζει τόσο την υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, όσο και την υπηρεσία σε οποιεσδήποτε άλλες ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθυμίζει επίσης ότι όλοι οι υπήκοοι και πολίτες της ΕΕ πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης εντός του πεδίου εφαρμογής των Συνθηκών και συγκεκριμένο άρθρο διασφαλίζει την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, για όλους τους πολίτες που φέρουν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, ώστε να είναι δυνατή η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων.

«Λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό νομικό πλαίσιο, διαφαίνεται ότι οι παραπονούμενοι έχουν τύχει διακριτικής μεταχείρισης λόγω ευρωπαϊκής ιθαγένειας, κατά τη διαδικασία προαγωγής εκπαιδευτικών, χωρίς να δίνεται οποιαδήποτε λόγος για διαφορετική μεταχείριση που να εξυπηρετεί ένα επιδιωκόμενο σκοπό», αναφέρεται στην έκθεση.

Η Επίτροπος σημειώνει ότι από την εξέταση προκύπτει ότι το αντικείμενο των υπό αναφορά παραπόνων είναι βάσιμο, «καθότι  η εφαρμογή του άρθρου 35Β(4)(γ) του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου 1969 τοποθετεί σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση, κατά τη διαδικασία προαγωγών, το σύνολο των εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν υπηρετήσει τη θητεία τους σε Ένοπλες Δυνάμεις άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η κ. Λοττίδη εισηγείται  στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας «όπως προβεί στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να προωθηθεί η τροποποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, με γνώμονα τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης όλων των επηρεαζόμενων, κατά τις διαδικασίες που αφορούν στις προαγωγές εκπαιδευτικών».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2006