Αντίθεση Δ. Μιχαηλίδου για τις διαδικασίες κλεισίματος των σχολείων Φανερωμένης με αιχμές κατά ΥΠΠΑΝ


«Το ΥΠΠΑΝ είχε την υποχρέωση να μεταφέρει τεκμηριωμένα τις θέσεις του, στη βάση ολοκληρωμένης μελέτης, προς τις αρμόδιες Αρχές ώστε να διασφαλιστεί πρωτίστως το συμφέρον του Παιδιού»

Με ανακοίνωσή της η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Δέσπως Μιχαηλίδου, αναφορικά με το κλείσιμο των εκπαιδευτηρίων Φανερωμένης αναφέρει:

 Η απόφαση για το κλείσιμο των  εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του δημοτικού και γυμνασίου Φανερωμένης, για την οποία ενημερώθηκα από δημοσιεύματα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, με ανησύχησε ιδιαίτερα: πρωτίστως επειδή επηρεάζει μεγάλο αριθμό παιδιών, αλλά δευτερευόντως και επειδή  διάφοροι φορείς και δη οι άμεσα επηρεαζόμενοι εξέφρασαν σοβαρές διαφωνίες. Αμέσως, σε αυτεπάγγελτη παρέμβασή μου προς το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), ζήτησα ενημέρωση για τις συνθήκες υπό τις οποίες λήφθηκε μια τέτοια απόφαση, αλλά και για τον τρόπο εφαρμογής της.

Επισημαίνω ότι η τοποθέτησή μου  γίνεται αμέσως μετά τη λήψη της επίσημης απάντησης του ΥΠΠΑΝ.  

Δεν είναι της παρούσης να τοποθετηθώ για τον αντίκτυπο και τις συνέπειες για την ανάγκη  διαφύλαξης του εκπαιδευτικού αποθέματος που φέρουν  τα εν λόγω κτίρια, τα οποία αποτελούν χώρους με ιστορική, αρχαιολογική, αισθητική, εθνολογική, αλλά και κοινωνική ανθρωπολογική αξία, ούτε για την ανάγκη διατήρησης της εκπαιδευτικής κληρονομιάς, παρόλο που το θέμα με απασχολεί έντονα. 

Καθηκόντως ωστόσο, οφείλω να τοποθετηθώ για τον αντίκτυπο της απόφασης στα παιδιά που φοιτούν στα δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα και στα δικαιώματά τους, ειδικά σε μια περίοδο κρίσης, αλλά και στον τρόπο που μια ευνομούμενη Πολιτεία λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες τα αφορούν και τα επηρεάζουν.

Έχοντας μελετήσει την ενημέρωση που έλαβα από την αρμόδια Αρχή, σημειώνω ότι: i) δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά για διεξαγωγή  διαλόγου με τα παιδιά και τις οικογένειές τους (δικαίωμα των παιδιών στην έκφραση της άποψής τους, Άρθρο 12 της Σύμβασης), ii) δεν φαίνεται να λήφθηκαν υπόψιν οποιοιδήποτε επιβαρυντικοί παράγοντες που συνηγορούν ενάντια στη μετακίνηση των παιδιών σε άλλα σχολεία  με αποτέλεσμα η προτεινόμενη λύση να μην εξυπηρετεί το δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση, iii) από την απάντηση του ΥΠΠΑΝ δεν προκύπτει αν άλλες Αρχές/αρμόδιες Υπηρεσίες ή  ο Δήμος Λευκωσίας πριν τη λήψη της απόφασης διερεύνησαν τις πολεοδομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες στη γύρω περιοχή και τις συνέπειες  υποδοχής μιας νέας χρήσης που θα επιφέρει αλλοίωση του χαρακτήρα της περιοχής, ούτε κατά πόσον αξιολογήθηκαν οι συνέπειες που ενδεχομένως θα επιφέρει η μελλοντική απουσία ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης στην περιοχή. Η ληφθείσα απόφαση κάθε άλλο παρά σε ανθρωποκεντρικά/παιδοκεντρικά κριτήρια φαίνεται να στηρίχθηκε.

Χωρίς να θέλω να  μηδενίσω τις προσπάθειες που κατέβαλε το ΥΠΠΑΝ για εγγραφή και φοίτηση των παιδιών σε άλλα σχολεία της ευρύτερης περιοχής, όπως τη μίσθωση λεωφορείων για μεταφορά των παιδιών για όσες οικογένειες αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητα προβλήματα, θεωρώ ότι το ΥΠΠΑΝ απέτυχε να μελετήσει τις ψυχοκοινωνικές συνέπειες που προκύπτουν από κάθε αλλαγή και ιδίως σε σχέση με τους δεσμούς που είχαν αναπτυχθεί μεταξύ των μαθητών του σχολείου.

Προσθέτοντας αυτόν και μόνο τον παράγοντα, διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι η απόφαση που λήφθηκε για κλείσιμο των σχολείων Φανερωμένης τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν έλαβε υπόψη πρώτιστα το συμφέρον των επηρεαζόμενων παιδιών.  Έστω και αν η απόφαση για διάθεση του κτιρίου για λειτουργία σχολείου δεν εξαρτάται από το ΥΠΠΑΝ, αφού το κτίριο αποτελεί ιδιοκτησία της Εκκλησίας, παραταύτα,  ως η καθ’ ύλην αρμόδια Αρχή, το ΥΠΠΑΝ είχε την υποχρέωση να μεταφέρει τεκμηριωμένα τις θέσεις του, στη βάση προηγηθείσας  και ολοκληρωμένης μελέτης, προς τις αρμόδιες Αρχές/Φορείς (Υπουργείο Οικονομικών, Αρχιεπισκοπή, Δημαρχείο Λευκωσίας) ώστε κατά τη λήψη της εν λόγω απόφασης να διασφαλιστεί πρωτίστως το Συμφέρον του Παιδιού».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2386