ΕΥΡΙΔΙΚΗ: Συνιστώμενος Ετήσιος Χρόνος Διδασκαλίας για Πλήρη Υποχρεωτική Εκπαίδευση στην Ε.Ε 2015/16


Η ανάγνωση, η γραφή, η λογοτεχνία, τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες και οι ξένες γλώσσες αναγνωρίζονται ως βασικά μαθήματα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά πόσο χρόνο αφιερώνουν οι μαθητές για αυτά τα μαθήματα στο σχολείο, και πόσο αυτό διαφέρει από χώρα σε χώρα;

Η παρούσα έκθεση του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ εξετάζει 42 εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη. Αναλύει το συνιστώμενο ελάχιστο χρόνο διδασκαλίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης σε όλα τα βασικά μαθήματα κατά το 2015/16. Εξετάζει επίσης το βαθμό ευελιξίας που έχουν τα σχολεία για τη διαμόρφωση των αναλυτικών τους προγραμμάτων.

Η έκθεση παρέχει μια συγκριτική επισκόπηση σχετικά με τις διαφορές του χρόνου διδασκαλίας μεταξύ πρωτοβάθμιας και υποχρεωτικής γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προσδιορίζει τις βασικές αλλαγές που σημειώθηκαν από το 2010/11 και περιλαμβάνει εθνικά διαγράμματα και χάρτες που απεικονίζουν τα δεδομένα σχετικά με τον ελάχιστο χρόνο διδασκαλίας ανά χώρα και ανά θέμα.

Έκθεση του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ: Συνιστώμενος Ετήσιος Χρόνος Διδασκαλίας  για την Πλήρη Υποχρεωτική Εκπαίδευση στην Ευρώπη 2015/16
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


96