Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ: Σχολικά και ακαδημαϊκά ημερολόγια


Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ δημοσιεύει και πάλι επικαιροποιημένα τα σχολικά και ακαδημαϊκά ημερολόγια. 

Και οι δύο εκδόσεις, παρουσιάζουν εθνικά δεδομένα σχετικά με τον τρόπο διάρθρωσης του σχολικού και ακαδημαϊκού έτους (αρχή έτους, προθεσμίες, αργίες και περίοδοι εξέτασης).  

Αρχίζοντας από τα σχολικά ημερολόγια, οι χώρες που ξεκινούν το σχολικό έτος πιο νωρίς απ΄όλους είναι η Δανία και η Φινλανδία. Όσον αφορά στον αριθμό των σχολικών ημερών, κυμαίνεται μεταξύ 157,5 ημερών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη φλαμανδική κοινότητα του Βελγίου και 200 ημέρες στη Δανία και την Ιταλία. Γενικά, ο αριθμός των σχολικών ημερών είναι ο ίδιος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις.

 Όσον αφορά στα ακαδημαϊκά ημερολόγια, εκτός από τη διάρθρωση του ακαδημαϊκού έτους, γίνεται λόγος για τις διαφορές μεταξύ πανεπιστημιακών και μη πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών.

Για περισσότερα βλ. συνημμένες εκθέσεις. 

Σχολικά ημερολόγια

Ακαδημαϊκά ημερολόγια
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


998