Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ: Η διδασκαλία τοπικών ή μειονοτικών γλωσσών


Με αφορμή την ημέρα γλωσσών στις 26 Σεπτεμβρίου,  το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ γιορτάζει τη γλωσσική ποικιλομορφία με μια νέα δημοσίευση στις τοπικές ή μειονοτικές γλώσσες.

Γνωρίζατε ότι περίπου 60 τοπικές ή μειονοτικές γλώσσες προωθούνται από εκπαιδευτικές αρχές στην Ευρώπη; Ποιες γλώσσες είναι αυτές και ποιες χώρες τις υποστηρίζουν; Η έκθεση παρέχει μια επισκόπηση των σημερινών πολιτικών της Ευρώπης που υποστηρίζουν τη διδασκαλία τοπικών ή μειονοτικών γλωσσών στα σχολεία. Παρουσιάζει επίσης ορισμένα παραδείγματα εθνικών πολιτικών και μέτρων καθώς και ορισμένα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και προωθούν τη διδασκαλία αυτών των γλωσσών. Βρείτε την έκθεσή μας στη διεύθυνση https://eacea.ec.europa.eu/.../teaching-regional-or-minority-...
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


708