ΕΥΡΥΔΙΚΗ: Υποχρεωτική εκπαίδευση/κατάρτιση πλήρους φοίτησης 2018/19. Στα ελληνικά


Κυκλοφόρησε πρόσφατα σε ηλεκτρονική μορφή, στα ελληνικά, η έκδοση: Υποχρεωτική εκπαίδευση/κατάρτιση πλήρους φοίτησης 2018/19. 

Η υποχρεωτική εκπαίδευση/κατάρτιση πλήρους φοίτησης,όπως ορίζεται από το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, αναφέρεται στην περίοδο εκπαίδευσης/κατάρτισης πλήρους φοίτησης που προβλέπεται για όλους τους μαθητές. Αυτή η περίοδος, που ρυθμίζεται από τον νόμο, συνήθως καθορίζεται από την ηλικία των μαθητών. Γενικά, η υποχρεωτική εκπαίδευση/κατάρτιση πλήρους φοίτησης παρέχεται στα επίσημα ιδρύματα/σχολεία.

Ωστόσο, σε κάποια εκπαιδευτικά συστήματα, ορισμένα προγράμματα υποχρεωτικής εκπαίδευσης/κατάρτισης μπορούν να συνδυάζουν μαθήματα μερικής απασχόλησης στο σχολείο και μερικής απασχόλησης στον χώρο εργασίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι μαθητές αξιολογούνται και για τα δύο μέρη.

Στις περισσότερες χώρες, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η υποχρεωτική εκπαίδευση/ κατάρτιση μπορεί να παρέχεται στο σπίτι.

Στη συνημμένη έκθεση, παρέχονται συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης/ κατάρτισης σε 43 ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα καλύπτοντας 38 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28 Κράτη Μέλη, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ελβετία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Σερβία και Τουρκία).

ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


787