Επιστροφή στο σχολείο: Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ δημοσιεύει τα σχολικά και ακαδημαϊκά ημερολόγια 2020/21


Το καλοκαίρι τελείωσε και έφτασε η ώρα για τις ετήσιες εκθέσεις του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ σχετικά με τα σχολικά και τα ακαδημαϊκά ημερολόγια. Φέτος είναι ιδιαίτερη χρονιά καθώς η πανδημία covid19 επηρέασε σημαντικά τη συνήθη ρουτίνα των εκπαιδευτικών συστημάτων. Για το λόγο αυτό, σήμερα, περισσότερο από ποτέ, εάν αναζητάτε πληροφορίες όπως η κατανομή των διακοπών ή ο αριθμός των σχολικών ημερών μέσα από μια συγκριτική προοπτική, οι εκθέσεις αυτές είναι ότι χρειάζεστε!

Η οργάνωση του σχολικού χρόνου στην Ευρώπη -Πρωτοβάθμια και γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση - 2020/21

Πώς οργανώνεται η σχολική χρονιά σε όλη την Ευρώπη; Παρά ορισμένες διαφορές, οι χώρες δείχνουν πολλές ομοιότητες σχετικά με τη δομή των σχολικών ημερολογίων τους. Σε 13 χώρες / περιοχές, το σχολείο αρχίζει γενικά τον Αύγουστο. Οι χώρες όπου ξεκινά το σχολικό έτος νωρίτερα είναι η Δανία και η Φινλανδία. Όσον αφορά στον αριθμό των σχολικών ημερών, κυμαίνεται μεταξύ 165 ημερών στην Αλβανία και 200 ημερών στη Δανία και την Ιταλία. Σε γενικές γραμμές, ο αριθμός των σχολικών ημερών είναι ο ίδιος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις: στη Γαλλία και την Αλβανία (και οι δύο στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση), Ελλάδα (στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνονται ημέρες διδασκαλίας και ημέρες εξετάσεων), Ρουμανία και Σερβία (ο αριθμός των σχολικών ημερών είναι υψηλότερος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση).

Η έκθεση, που βασίζεται σε εθνικά δεδομένα, παρέχει μια επισκόπηση για τη διάρκεια του σχολικού έτους, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης, το χρόνο και τη διάρκεια των σχολικών διακοπών και τον αριθμό των σχολικών ημερών. Καλύπτει τόσο την πρωτοβάθμια όσο και τη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα βασικά σημεία απεικονίζονται μέσα από συγκριτικά στοιχεία. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες για τις 38 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus + της ΕΕ (27 κράτη μέλη, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ελβετία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Σερβία και Τουρκία).

Η οργάνωση του του Ακαδημαϊκού Έτους στην Ευρώπη - 2020/21

Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο εμφανίζει εθνικά δεδομένα σχετικά με τον τρόπο διάρθρωσης του ακαδημαϊκού έτους (αρχή του ακαδημαϊκού έτους, ωράρια, αργίες και περίοδοι εξέτασης). Επισημαίνονται επίσης οι διαφορές μεταξύ πανεπιστημιακών και μη πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες για 37 χώρες.

Οι εν λόγω εκθέσεις κυκλοφορούν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.  Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο της Εθνικής Μονάδας ΕΥΡΥΔΙΚΗ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


821