Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ: Πώς έχει προχωρήσει ο Ευρωπαϊκός Χώρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης;


Η εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια

Πώς έχει προχωρήσει ο Ευρωπαϊκός Χώρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης (EHEA) κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες; Και τι ακολουθεί; Η νέα έκδοση του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ για την εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια ρίχνει φως στα επιτεύγματα που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου: την εναρμόνιση των δομών πτυχίου, τη δημιουργία αξιόπιστων συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που υποστηρίζει τη διεθνοποίηση.

Οι χώρες συνεχίζουν να συμμετέχουν στον EHEA και ο αριθμός των φοιτητών έχει αυξηθεί σημαντικά, φθάνοντας σήμερα πάνω από 38 εκατομμύρια.

Ωστόσο, χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες, καθώς εξακολουθούν να παρατηρούνται αδυναμίες, όπως η ύπαρξη κοινωνικού φράγματος και τα μειωμένα ποσοστά  συμμετοχής των υποεκπροσωπούμενων ομάδων. Περισσότερες λεπτομέρειες στο σύνδεσμο  https://europa.eu/!hg78xc  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


782