Εθνική Μονάδα ΕΥΡΥΔΙΚΗ: Οι εκπαιδευτικοί στην Ευρώπη: Καριέρα,ανάπτυξη και ευεξία


Οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και την καθιστούν μια γόνιμη εμπειρία για κάθε μαθητή. Η πανδημία, καθώς και η ταχεία μετάβαση από διά ζώσης σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση, έδειξαν περαιτέρω τη θεμελιώδη συμβολή των εκπαιδευτικών στις κοινωνίες μας. Την ίδια στιγμή, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού διέρχεται μια επαγγελματική κρίση για αρκετά χρόνια τώρα, με τα σχολεία να αγωνίζονται μερικές φορές να βρουν ικανούς δασκάλους.

Ποιες λύσεις προσπαθούν να αναπτύξουν εθνικοί και ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προκειμένου να ξεπεράσουν αυτές τις προκλήσεις;

Η καινούργια έκθεση του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ με τίτλο “Οι εκπαιδευτικοί στην Ευρώπη:Καριέρα,ανάπτυξη και ευεξία”, που επικεντρώνεται σε καθηγητές κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμβάλλει σε αυτή τη συζήτηση παρέχοντας στοιχεία τόσο για τις πολιτικές όσο και για τις πρακτικές των χωρών. Συνδυάζει δεδομένα από το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ σχετικά με την εθνική νομοθεσία, με δεδομένα από τη Διεθνή Έρευνα Διδασκαλίας και Μάθησης του ΟΟΣΑ (TALIS), σχετικά με τις πρακτικές και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών.  Η ανάλυση τέτοιων δεδομένων, βοηθά στην κατανόηση του αντικτύπου των εθνικών πολιτικών στις συμπεριφορές των εκπαιδευτικών και στη δημιουργία νέων σεναρίων για μεταρρυθμίσεις βάσει τεκμηρίων.

Η έκθεση καλύπτει και τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, την Ελβετία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Νορβηγία, τη Σερβία και την Τουρκία.

Για να δείτε ολόκληρη την έκδοση, πατήστε εδώ:  https://europa.eu/!VH43fQ




Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.




Newsletter










520