ΕΥΡΥΔΙΚΗ: Προϋπηρεσιακή, άγχος και επαγγελματική ανέλιξη εκπαιδευτικών


Στα περισσότερα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, οι νεοπροσληφθέντες εκπαιδευτικοί, έχουν πρόσβαση σε δομημένη προϋπηρεσιακή κατάρτιση η οποία διαρκεί συνήθως ένα χρόνο και είναι υποχρεωτική.

Στην μετέπειτα καριέρα τους, ένα μεγάλο ποσοστό (43%), δηλώνει ότι υπάρχει αρκετό έως πάρα πολύ άγχος στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Όσον αφορά  το χρόνο για επαγγελματική ανέλιξη, 17  εκπαιδευτικά συστήματα δεν διαθέτουν καθόλου χρόνο.

Αυτές και άλλες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ολοκληρωμένη έκδοση του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ για τους εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη, https://europa.eu/!VH43fQ

Καριέρα, Ανέλιξη και Ευημερία
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


778