ΕΥΡΥΔΙΚΗ: Ετήσιος χρόνος διδασκαλίας στην υποχρεωτική Εκπαίδευση


Κυκλοφόρησε σήμερα η καινούργια έκδοση του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ με τίτλο «Ετήσιος Χρόνος Διδασκαλίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση».

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη έκθεση, η αποτελεσματική μάθηση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά αναμφίβολα, ο χρόνος διδασκαλίας που διατίθεται στους μαθητές παίζει βασικό ρόλο στη μαθησιακή τους πορεία. Μαζί με την ποιότητα της διδασκαλίας και τον διαθέσιμο χρόνο για μάθηση μετά το σχολείο, η αύξηση του χρόνου διδασκαλίας που κατανέμεται σε ένα θέμα, μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για αυτό το θέμα και μπορεί να έχει θετική επίδραση στην απόδοση των μαθητών. Πόσο χρόνο διαθέτουν οι μαθητές για βασικά μαθήματα στο σχολείο και πώς διαφέρει ο χρόνος διδασκαλίας σε όλη την Ευρώπη;

Η έκθεση παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του προτεινόμενου ελάχιστου χρόνου διδασκαλίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης σε τέσσερις βασικούς τομείς θεμάτων (ανάγνωση, γραφή και λογοτεχνία, μαθηματικά, φυσικές και κοινωνικές επιστήμες), στη γενική υποχρεωτική εκπαίδευση πλήρους απασχόλησης σε 37 ευρωπαϊκές χώρες.

Τα δεδομένα αναφέρονται στις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται για τα υποχρεωτικά αναλυτικά προγράμματα από τις αρμόδιες αρχές 39 εκπαιδευτικών συστημάτων για το έτος 2020/21. Τα σχήματα και τα εθνικά διαγράμματα συμβάλλουν στην κατανόηση των διαφορών στο χρόνο διδασκαλίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης και ανά βασικό θεματικό τομέα, και στον εντοπισμό των κύριων αλλαγών που σημειώθηκαν τον τελευταίο χρόνο, ειδικά λόγω της πανδημίας COVID-19. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε από κοινού μεταξύ του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ και του δικτύου ΟΟΣΑ NESLI.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


725