Στο 10,2% το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης στην ΕΕ, 9,2% στην Κύπρο το 2019


Το 2019, το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην ΕΕ ήταν 10,2% και 9,2% στην Κύπρο (αυξημένο από 7,8% το 2018), σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.\

Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" είναι η μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στην ΕΕ σε λιγότερο από 10% έως το 2020. Το 2019, το μερίδιο αυτό ήταν ήδη κάτω από το 10% στις περισσότερες περιφέρειες (επίπεδο NUTS 2) με ορισμένα από τα χαμηλότερα μερίδια συγκεντρωμένα στην Ανατολική Ευρώπη και στις πρωτεύουσες.

Μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, το χαμηλότερο μερίδιο των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση (1,7%) καταγράφηκε στην παράκτια και νησιωτική περιοχή Jadranska Hrvatska (Κροατία). Υπήρχαν τρεις άλλες περιφέρειες όπου όχι περισσότεροι από 1 στους 50 νέους εγκατέλειψαν πρόωρα την εκπαίδευση: Οι πρωτεύουσες της Τσεχίας και της Λιθουανίας, οι περιοχές της Πράγας και του Σοστόν (και οι δύο 1,9%) και η ελληνική περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας (2,0%).

Τα υψηλότερα περιφερειακά μερίδια των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση συγκεντρώθηκαν συχνά σε νησιωτικές ή επαρχιακές περιοχές της ΕΕ, όπου είναι πιθανό ότι ένα δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό μαθητών πρέπει να εγκαταλείψουν το σπίτι τους εάν επιθυμούν να παρακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο μάθημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ή πρόγραμμα, αφήνοντας πίσω τους υψηλότερη συγκέντρωση πρώιμων αποφοίτων.

Το μερίδιο των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση ήταν επίσης σχετικά υψηλό στο μεγαλύτερο μέρος της νότιας Ευρώπης και στο μεγαλύτερο μέρος της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Η νοτιοανατολική βουλγαρική περιοχή Yugoiztochen είχε το υψηλότερο μερίδιο των ατόμων που εγκατέλειψαν πρόωρα, στο 27,2% το 2019.

Αν και το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση ήταν συγκριτικά αρκετά χαμηλό στα κράτη μέλη της Δυτικής ΕΕ, οι πρώην βιομηχανικές περιοχές κατέγραψαν συχνά υψηλότερα ποσοστά, για παράδειγμα: Province de Liège (Βέλγιο) ή Nord-Pas de Calais (Γαλλία).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1316