Ανισότητες και ανεπάρκεια ψηφιακών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση και κατάρτιση στην ΕΕ, λέγει η Κομισιόν


"Παρά τις επενδύσεις των κρατών μελών σε ψηφιακές υποδομές για την εκπαίδευση και την κατάρτιση τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ανισότητες, τόσο μεταξύ όσο και εντός των χωρών", σύμφωνα με την ετήσια έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην ΕΕ, που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Κομισιόν.

Η έκθεση καταγράφει ότι οι νέοι δεν αναπτύσσουν επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες και πάνω από το 15 % του πληθυσμού των μαθητών δεν διαθέτει επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες σε όλα τα Κ-Μ. Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, οι εκπαιδευτικοί κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες της ΕΕ σπάνια λαμβάνουν κατάρτιση σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη διδασκαλία, ενώ οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι υπάρχει έντονη ανάγκη για επαγγελματική εξέλιξη όσον αφορά τη χρήση των δεξιοτήτων ΤΠΕ για τη διδασκαλία.

Η Κομισιόν επισημαίνει μεν την πρόοδο όσον αφορά τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την αύξηση της συμμετοχής σε όλους τους εκπαιδευτικούς τομείς, αλλά επισημαίνει τη διαρκή πρόκληση που συνίσταται στο να αποκτήσουν όλοι οι νέοι βασικές δεξιότητες.

Περίπου ένας στους πέντε νέους ηλικίας 15 ετών επιδεικνύει ανεπαρκές επίπεδο ικανοτήτων στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες για την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία.

Τέλος σημειώνεται ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ διατήρησαν τις δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση σε ποσοστό περίπου 10 % των συνολικών δημόσιων δαπανών, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της έκθεσης παρακολούθησης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


791