Η Κομισιόν εντείνει τη δράση για εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, χωρίς αποκλεισμούς


Η Επιτροπή προτείνει πιο βραχυπρόθεσμα μέτρα για την αντιμετώπιση των πιο πιεστικών κενών, τα οποία επιδεινώθηκαν από την πανδημία COVID-19

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη μικτή μάθηση για να στηρίξει μια υψηλής ποιότητας πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν, «Μικτή μάθηση» στην επίσημη εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ότι ένα σχολείο, ένας εκπαιδευτικός ή εκπαιδευόμενος ακολουθεί περισσότερες από μία προσεγγίσεις στη μαθησιακή διαδικασία. Μπορεί να πρόκειται για συνδυασμό σχολικού χώρου και άλλου φυσικού περιβάλλοντος (εταιρεία, κέντρο κατάρτισης/επιμόρφωσης, εξ αποστάσεως μάθηση, υπαίθριος χώρος, πολιτιστικός χώρος κ.λπ.) ή να συνδυάζει διαφορετικά μαθησιακά εργαλεία που μπορεί να είναι ψηφιακά και μη ψηφιακά.

Η Επιτροπή προτείνει πιο βραχυπρόθεσμα μέτρα για την αντιμετώπιση των πιο πιεστικών κενών, τα οποία επιδεινώθηκαν από την πανδημία COVID-19, καθώς και μια μελλοντική πορεία για τον συνδυασμό μαθησιακού περιβάλλοντος και εργαλείων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση, που μπορούν να συμβάλουν στην οικοδόμηση πιο ανθεκτικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Προστίθεται ότι η μικτή μάθηση μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της συμπεριληπτικότητας της εκπαίδευσης, ιδίως λόγω της ευελιξίας της. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα καλύτερη παροχή εκπαίδευσης σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές και σε όσους ανήκουν σε ταξιδιωτικές κοινότητες ή διαμένουν σε νοσοκομεία και κέντρα περίθαλψης, καθώς και σε όσους συμμετέχουν σε κατάρτιση υψηλών επιδόσεων. Όλα τα περιβάλλοντα και τα εργαλεία θα πρέπει να είναι εξίσου προσιτά σε μειονοτικές ομάδες, παιδιά με αναπηρία και άτομα προερχόμενα από κοινωνικοοικονομικώς μειονεκτούντα περιβάλλοντα, και δεν θα πρέπει να οδηγούν σε διακρίσεις ή διαχωρισμό.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
ygeia news rss

620