Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη «Μαιευτική» από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Το πρόγραμμα προσφέρει μεγάλες προοπτικές εργοδότησης στον τομέα της Υγείας

Το Τμήμα Επιστημών Υγείας  του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου  προσφέρει από το 2014   ένα καινοτόμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (Master of Science) στο πεδίο της «Μαιευτικής». Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στις τελευταίες εξελίξεις του τομέα της Μαιευτικής  και  στόχος του είναι η εις βάθος κατανόηση της εξατομικευμένης Μαιευτικής φροντίδας με την απαραίτητη επιστημονική αιτιολόγηση των μαιευτικών παρεμβάσεων κατά την Εγκυμοσύνη, τον Τοκετό και τη Λοχεία. Η θεωρητική κατάρτιση  συνδυάζεται με εργαστηριακή εμπειρία και κλινική άσκηση για την απόκτηση των απαραίτητων στάσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μαιών. H προσφορά του προγράμματος αναβαθμίζει τη φροντίδα και υγεία της μητέρας, του νεογνού και της οικογένειας και βοηθά στη βελτίωση των δεικτών περιγεννητικής θνησιμότητας και νοσηρότητας.

Το  Πρόγραμμα προσφέρεται στην Ελληνική γλώσσα. Απευθύνεται σε απόφοιτους προγραμμάτων Μαιευτικής και σε αποφοίτους  Νοσηλευτικής  που δεν έχουν ειδικότητα στη Μαιευτική και επιθυμούν να την αποκτήσουν, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο Γενικής Νοσηλευτικής και μπορούν να εγγραφούν στο Πρόγραμμα (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μαιευτικής) εφόσον παρακολουθήσουν τέσσερα (4) συμπληρωματικά μαθήματα.

Οι φοιτητές αφού παρακολουθήσουν το συμπληρωματικό πρόγραμμα και ολοκληρώσουν το Μεταπτυχιακό στη “Μαιευτική”, έχοντας απαραίτητα ολοκληρώσει την  Πρακτική  άσκηση, πληρούν τα κριτήρια εγγραφής στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής - Μητρώο Μαιών και ταυτόχρονα αποκτούν την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος της Μαίας/Μαιευτή.

Σύμφωνα με τον Δρα. Παναγιώτη Παπαγεώργη, Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, «πρόκειται για ένα  υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε ένα  σημαντικό πεδίο της Υγείας  όπως  η Μαιευτική και Μαιευτική Φροντίδα, που αποτελούν μείζονας σημασίας προτεραιότητα στον τομέα της δημόσιας υγείας και διασφαλίζει την  καλύτερη δυνατή υγεία και ευημερία της εγκύου και του νεογέννητου  παιδιού, ενώ παράλληλα  αποτελεί και έναν από τους στόχους της όχι μόνο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) αλλά και της Κύπρου για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας των Μαιών/Μαιευτών που μέχρι τώρα δεν έχει επιτευχθεί .

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος Μαιευτικής εδώ ή να επικοινωνήσουν με λειτουργό του Γραφείου Εισδοχής στο τηλέφωνο 22713000 ή [email protected]

Ο Νέος Κύκλος μαθήματων αρχίζει στις 30 Σεπτεμβρίου 2019

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

129