Φοιτητές Ιατρικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου στο 47ο Συνέδριο της Ευρ. Επιστ. Εταιρείας στην Κολωνία


 Δύο φοιτητές του Τετάρτου Έτους της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ο κ. Zeyad Al-Jazrawi και η δ. Ισμήνη Τζανάκη, επιλέχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας European Teratology Society να παρουσιάσουν την Ερευνητική τους Εργασία με τίτλο Poland Syndrome Complicated With Metabolic Syndrome and Gynecomastia, στο 47ο  Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Εταιρίας (European Teratology Society) στην Κολωνία της Γερμανίας. 

Η εργασία των φοιτητών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτέλεσε μια από τις μόνο τέσσερις οι οποίες επιλέχθηκαν για παρουσίαση τόσο προφορικά όσο και ως πόστερ στο Συμπόσιο των νέων Επιστημόνων (Young Scientists Round Table Symposium). Η ερευνητική εργασία δημοσιεύθηκε ως εκτεταμένη περίληψη  στο Επιστημονικό περιοδικό Reproductive Toxicology Journal ”του Διεθνούς Εκδοτικού Οίκου ELSEVIER έπειτα από Διεθνή αξιολόγηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η Διεθνής Επιστημονική Εταιρεία EUROPEAN TERATOLOGY SOCIETY ιδρύθηκε το 1971 για να συγκεντρώσει Διεθνώς τους Εμβρυολόγους, Τοξικολόγους των συστημάτων αναπαραγωγής, Παθολόγους, Παιδιάτρους, Επιδημιολόγους και κλινικούς ιατρούς, οι οποίοι εστιάζουν τα κλινικά και ερευνητικά τους ενδιαφέροντα στις συγγενείς ανωμαλίες του εμβρύου. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα της Διεθνούς Εταιρείας είναι να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον τους στην ανταλλαγή επιστημονικών ιδεών στα αντικείμενα της Τερατολογίας με σκοπό την πρόληψη και τη θεραπεία των συγγενών ανωμαλιών του εμβρύου.

Ο κ.ZeyadAl-Jazrawi και η δ. Ισμήνη Τζανάκη συνοδευόταν από την επιβλέπουσα Καθηγήτριά τους κ. Ελπίδα-Νίκη Εμμανουήλ-Νικολούση η οποία έχει οργανώσει ως Πρόεδρος το 32ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας το 2004, καθώς και τα 40ο και 41ο Διεθνή Συνέδρια της Εταιρείας το 2012 και το 2013. Η κ. Νικολούση είναι Καθηγήτρια της Ιστολογίας-Εμβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και έχει υπηρετήσει ως Καθηγήτρια και τώρα ως Ομότιμη Καθηγήτρια της Ιστολογίας-Εμβρυολογίας και Τερατολογίας της Ιατρικής Σχολής και του Εργαστηρίου της Ιστολογίας-Εμβρυολογίας και Ανθρωπολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα. Έχει υπηρετήσει επί δύο θητείες μετά από Διεθνή εκλογή της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της European Teratology Society και έχει εκλεγεί μετά από Διεθνή εκλογή το 2010 ως  Προεδρεύουσα (Presidential Officer) της European Teratology Society παραμένοντας ως Πρόεδρος έως το τέλος του 2014 και έκτοτε υπηρετώντας ως Πρώην Πρόεδρος (Past President) στην Διεθνή Εταιρεία.

Φέτος είναι η τρίτη συνεχής χρονιά που η δ. Ισμήνη Τζανάκη και ο κ. ZeyadAl-Jazrawiέχουν προσκληθεί να παρουσιάσουν την εργασία τους στοΣυμπόσιο των νέων Επιστημόνων του ετησίου Συνεδρίου της EuropeanTeratologySociety υπό την καθοδήγηση της Καθηγήτριας κυρίας Ελπίδας-Νίκης Εμμανουήλ-Νικολούση. Οι Τεταρτοετείς Φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του  Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου η δ. Ισμήνη Τζανάκη και ο κ. ZeyadAl-Jazrawiέχουν επί τρία χρόνια συμμετάσχει ενεργά με την επίβλεψη της Καθηγήτριας κ. Νικολούση στα ερευνητικά αντικείμενα της European Teratology Society και επίσης συμμετέχουν ενεργά σε διάφορα ερευνητικά αντικείμενα για να υλοποιήσουν πολύ ενδιαφέρουσες μελλοντικές ερευνητικές μελέτες.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


307