Συνεργασία Europa Uomo - Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου για στήριξη ασθενών με καρκίνο προστάτη


Μνημόνιο συνεργασίας για θέματα ενημέρωσης, έγκαιρης διάγνωσης και στήριξης των ασθενών με τους ανδρικούς καρκίνους και με ειδική βαρύτητα στον καρκίνο του προστάτη, υπέγραψαν την 15η Νοεμβρίου το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και  το σωματείο Europa Uomo Κύπρου. Το μνημόνιο υπέγραψε εκ μέρους του πανεπιστημίου ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Εξωτερικών Υποθέσεων Καθηγητής Ανδρέας Ευσταθίου και εκ μέρους του Europa Uomo Κύπρου ο πρόεδρος του σωματείου κύριος Ανδρέας Μωϋσέως.

Τονίζεται ότι μέσα από την υπογραφή του μνημονίου, αναγνωρίζεται η ανάγκη για υποστήριξη των ασθενών με καρκίνο του προστάτη, ώστε να εξασφαλίζουν αποτελεσματική διαχείριση, μέσω των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς. Σημαντική πρόνοια του μνημονίου συνεργασίας αποτελεί και η προαγωγή εθνικού οφέλους στη διαχείριση ολιστικής φροντίδας των ασθενών με καρκίνο του προστάτη.

Παράλληλα, το μνημόνιο προνοεί μεταξύ άλλων την παροχή πληροφόρησης στους ασθενείς όσον αφορά στις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών προς τα άτομα με καρκίνο του προστάτη, ιδιαίτερα σε θέματα ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων θεραπειών, μέσω  της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Μιλώντας στην τελετή υπογραφής του μνημονίου, ο Αντιπρύτανης καθ. Ευσταθίου, αναγνώρισε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το σωματείο Europa Uomo Κύπρου τα τελευταία δώδεκα χρόνια ύπαρξης του, στα θέματα πληροφόρησης για έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη του ανδρικού καρκίνου. Με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, ενισχύεται περαιτέρω η προσπάθεια του, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία  που έχει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το  μνημόνιο καλύπτει μεγάλο αριθμό τομέων, που συγκλίνουν κυρίως σε θέματα ενημέρωσης, πληροφόρησης και στήριξης των ασθενών και των συγγενών τους, βοηθώντας το έργο των επαγγελματιών υγείας.

Ο Πρόεδρος του Europa Uomo Κύπρου, Ανδρέας Μωϋσέως, με τη σειρά του, ευχαρίστησε τον Αντιπρύτανη και τους Καθηγητές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου για τη συνεργασία τους η οποία θα συμβάλει στην διοργάνωση ιατρικών ημερίδων στο Πανεπιστήμιο τόσο για τους φοιτητές όσο και για το κοινό.   

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


302