Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Γυμναστήριο DP Sports Center


Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το πρωτοποριακό Γυμναστήριο DP Sports Center που δραστηριοποιείται στην Λάρνακα προχώρησαν πρόσφατα σε σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας που στοχεύει στην εδραίωση και ενδυνάμωση της μέχρι τώρα συνεργασίας τους. Η συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου και του DP Sports Center περιλαμβάνει:

  • Συνεργασία στην πρακτική εφαρμογή μαθημάτων τα οποία περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα «Αθλητική Επιστήμη & Φυσική Αγωγή» και τα οποία αφορούν δραστηριότητες γυμναστηρίου όπως είναι τα διάφορα είδη αεροβικής γυμναστικής και μυϊκής ενδυνάμωσης
  • Τοποθέτηση και επίβλεψη φοιτητών του πανεπιστημίου στις εγκαταστάσεις του Γυμναστηρίου για σκοπούς Άσκησης και Πρακτικής
  • Συνδιοργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων (διαλέξεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων ημερίδων, συνεδρίων) ενημερωτικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου σε θέματα που αφορούν σε κοινούς τομείς δραστηριότητας τόσο του πανεπιστημίου όσο και του γυμναστηρίου
  • Επιμέλεια, οργάνωση και παρουσίαση επιστημονικών θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος από το πανεπιστήμιο προς το προσωπικό, τους συνεργάτες και τα μέλη του γυμναστηρίου
  • Παροχή υποτροφιών από το πανεπιστήμιο στο προσωπικό του γυμναστηρίου για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα
  • Παροχή υποτροφιών από το πανεπιστήμιο σε αθλητές του γυμναστηρίου σε προγράμματα του ενδιαφέροντός τους.
  • Συνεργασία στην ανάπτυξη και υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων μέσω σχεδιασμού και εφαρμογής ερευνητικών πρωτοκόλλων για διεκδίκηση ευκαιριών για αξιοποίηση εγχώριων και διεθνών ερευνητικών κονδυλίων
  • Ανάπτυξη και υλοποίηση κοινωφελών δράσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής προσφοράς του πανεπιστημίου και του γυμναστηρίου.

Το Μνημόνιο υπέγραψε εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Καθηγητής Ανδρέας Ευσταθίου και εκ μέρους του Γυμναστηρίου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτρης Πάτσαλος.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter218