Η διαφθορά στο Κυπριακό Ποδόσφαιρο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με θέμα: “Διαφθορά στο Κυπριακό Ποδόσφαιρο. Προθέσεις και Κωλύματα Πάταξης και Καταστολής”. Θα τεθούν προς συζήτηση θέματα όπως το εύρος και οι διαστάσεις της διαφθοράς του Κυπριακού Ποδοσφαίρου, οι παράγοντες και οι συνθήκες που την ευνοούν, πώς οργανώνεται και λαμβάνει χώρα, μέτρα για την καταπολέμησή της , οι πολιτικές και οι ενέργειες καταστολής της. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25/02 στις 17:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η συζήτηση απευθύνεται στο ευρύ κοινό, φοιτητές, επαγγελματίες του ποδοσφαίρου (αθλητές, προπονητές), ποδοσφαιρικούς παράγοντες, διαιτητές, θεσμικούς παράγοντες αθλητισμού, τοπικές Αρχές κα.

Τον συντονισμό θα έχει ο Επικουρος Καθηγητής Εργοφυσιολογίας

Γιώργος Παναγιώτου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter217