Εκστρατεία δενδροφύτευσης από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Νέα εκστρατεία δενδροφύτευσης, με στόχο την περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση του αστικού ιστού της ευρύτερης Λευκωσίας διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Παιδαγωγικής Ακαδημίας.  Oμάδα εθελοντών από φοιτητές και λειτουργούς του πανεπιστημίου συμμετείχαν στον αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος για μια πράσινη πόλη.  Με αυτό τον τρόπο δόθηκε έμπρακτη στήριξη στην υλοποίηση των στόχων του Τμήματος Δασών για την πλήρη αποκατάσταση του πρασίνου, με φύτευση των κενών χώρων του Πάρκου. Επιτεύχθηκε επίσης η εμπλοκή των φοιτητών στην εθελοντική εργασία και την προσφορά στα κοινά.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter187