Πρωτόκολλο Συνεργασίας Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και PUNDI X 365


Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου πραγματοποίησε ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τις Αποκεντρωμένες Τεχνολογίες (Blockchain). Η υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του πανεπιστημίου με την PUNDI X 365αποσκοπεί στην δημιουργία παραγωγικών συνεργειών ανάμεσα στην ακαδημαϊκή και την επιχειρηματική κοινότητα. Όπως έχει διακηρυχθεί από πλευράς Πολιτείας, η ολοκληρωτική εφαρμογή της τεχνολογίας Blockchain στον τρόπο λειτουργίας κρατικών και ιδιωτικών υπηρεσιών, αναμένεται να αλλάξει ριζικά τις δομές, τον τρόπο οργάνωσης και τη λειτουργία της κοινωνίας. Η PUNDI X 365 είναι κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης της τεχνολογίας Blockchain και παράλληλα κτίζει δίκτυο πληρωμών μέσω Blockchain στην Κύπρο. 

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψαν από πλευράς Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Συμβουλίου Δρ. Χριστόφορος Χατζηκυπριανού και από πλευράς της PUNDI X 365ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλός της κ. Joseph Borghese. Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου έλαβε χώρα στην παρουσία του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Συλλούρη. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η PUNDI X 365αναλαμβάνουν να μελετήσουν τον καλύτερο και παραγωγικότερο τρόπο χρήσης της τεχνολογίας Blockchain από τις κυπριακές επιχειρήσεις. Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν: παροχή υπηρεσιών υγείας, νομικό σύστημα, χρηματοοικονομική τεχνολογία (fintech), τεχνολογία στην εκπαίδευση (edtech), ναυτιλία, υποθηκοφυλακείο, πιστοποιήσεις, φιλανθρωπία και πολλούς άλλους. Παράλληλα, η συνεργασία αυτή στοχεύει μεταξύ άλλων και στη δημιουργία μεταπτυχιακού και επαγγελματικών πιστοποιήσεων στο τομέα της τεχνολογίας blockchain, και στη συμμετοχή και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Συλλούρης, χαιρέτησε τη συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και την PUNDI X 365και αναμένει όπως είπε: «να δούμε πώς θα βοηθήσουν και θα βελτιώσουν τη διαφάνεια και αποδοτικότητα των επιχειρήσεων στο εγγύς μέλλον». «Μέσα από τέτοιες συνεργασίες συμβάλλουμε στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο» είπε ο Πρόεδρος της Βουλής. Ο κ. Borghese ανέφερε ότι: «η τεχνολογία Blockchain δεν ενισχύει μόνο τις κυπριακές επιχειρήσεις αλλά αυτές οι υπηρεσίες θα αλλάξουν προς το καλύτερο τις ζωές των πολιτών». Ο Δρ. Χατζηκυπριανού δήλωσε ότι: «το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου πρωτοπορεί στην θεμελίωση μιας οικονομίας βασισμένης στη γνώση γι’ αυτό και ενισχύει τα οικοσυστήματα καινοτομίας και έρευνας, με θετικό αντίκτυπο σε όλες τις μορφές οικονομικής δραστηριότητας του τόπου μας».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter234