Ομιλία του Διευθύνοντα Σύμβουλου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου στο 16ο Συνέδριο του Economist στην Κύπρο


Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ. Χριστόφορος Χατζηκυπριάνου συμμετείχε στο 16ο Συνέδριο του Economist στην Κύπρο που πραγματοποιήθηκε σήμερα, σε συζήτηση με την Ευρωπαία Επίτροπο Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου, τον Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Ιερόθεο Παπαδόπουλο, και τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, Θεόδωρο Τρύφων.

Ο Δρ. Χατζηκυπριανού αναφέρθηκε στην πίεση που υπέστη ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στην Κύπρο λόγω της πανδημίας COVID-19, αλλά υπογράμμισε το πόσο γρήγορα τα πανεπιστήμια μπόρεσαν να προσαρμοστούν. Επεσήμανε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που εξακολουθούν να υπάρχουν για τα πανεπιστήμια όσον αφορά το επιχειρησιακό τους μοντέλο, τις τεχνολογικές προσαρμογές που λαμβάνουν χώρα, τη μετάβαση στην επιστημονική έρευνα και τον αντίκτυπο τόσο στους ακαδημαϊκούς όσο και στους φοιτητές.

Σε μια εποχή που η Κύπρος επανεξετάζει το οικονομικό της μοντέλο και όχι μόνο λόγω της πανδημίας, ο Δρ. Χατζηκυπριάνού υπενθύμισε τη σημασία και τη βιωσιμότητα του τομέα της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση των οικονομικών προοπτικών μιας χώρας και τόνισε την ανάγκη για νέο τρόπο σκέψης και μια ολιστική προσέγγιση. Είπε ότι τώρα είναι η εποχή για την κοινωνία – τις κυβερνήσεις, την επιχειρηματική κοινότητα και το ευρύ κοινό – να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη τους στην Οικονομία της Γνώσης, στην εκπαίδευση και την επιστήμη και στην έρευνα και την καινοτομία.

CEO of European University Cyprus addresses
the 16th Economist Cyprus Conference

The CEO and President of the Council of European University Cyprus, Dr. Christoforos Hadjikyprianou, participated in the 16th Economist Cyprus Conference held today in a panel discussion with European Commissioner for Health Stella Kyriakides, Head of the European Commission Representation in Cyprus, Ierotheos Papadopoulos, and President of the Panhellenic Union of Pharmaceutical Industries, Theodore Tryfon.

Dr. Hadjikyprianou referred to the pressure under which the world of higher education in Europe and more specifically in Cyprus were placed by the COVID-19 pandemic, but pointed to how swiftly universities were able to adapt. He elaborated on the challenges and opportunities that still lie ahead for universities in terms of their operational model, the technological adaptations that are taking place, the shift to scientific research, and the effect on academics and students alike.

At a time when Cyprus is reconsidering its economic model and not just because of the pandemic, Dr. Hadjikyprianou recalled the significance and sustainability of the education sector in shaping a country’s economic outlook and called for new thinking and a holistic approach. He said this was a time for society – governments, the business community and the public at large – to put their faith back into the concept of Knowledge, into education and science and into research and innovation.

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

ygeia news rss

177