Νέος Χάρτης Erasmus για Ανώτατη Εκπαίδευση 2021-2027 στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διασφάλισε τον νέο Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση 2021-2027, έπειτα από την άριστη βαθμολογία (100%) που έχει λάβει η σχετική πρόταση μετά από αξιολόγησή της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μέσω του νέου χάρτη Erasmus, το Πανεπιστήμιο θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε μια σειρά δράσεων με συνολικό προϋπολογισμό αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Τέτοιες δράσεις περιλαμβάνουν την κινητικότητα φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού εντός της ΕΕ, καθώς και τη συμμετοχή σε συνεργασίες και ανταλλαγές ορθών πρακτικών. Κάθε έργο θα λαμβάνει ένα καθορισμένο προϋπολογισμό €0,5 εκατομμυρίου ετησίως, με στόχο την αύξησή του έως το 2027.

Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο στοχεύει να συμμετάσχει σε 1-4 προγράμματα των πτυχίων Joint Master Erasmus Mundus έως το 2027, τα οποία προσφέρονται σε φοιτητές παγκοσμίως, με κάθε πρόγραμμα να λαμβάνει περίπου €4,5 εκατομμύρια.

Το Πανεπιστήμιο έχει επίσης θέσει στόχο να συμμετάσχει σε μια Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πανεπιστημίων έως το 2023. Κάθε Συμμαχία λαμβάνει έως και €5 εκατομμύρια από το πρόγραμμα Erasmus, καθώς έως και €2 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Η συμμετοχή αυτή θα ενδυναμώσει σημαντικά το κύρος του Πανεπιστημίου ως κέντρο αριστείας, ενισχύοντας παράλληλα την ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


410