Διαδικτυακό σεμινάριο για Γυναικεία Ηγεσία και Νεοσύστατες Επιχειρήσεις από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο


 Ένα διαδικτυακό σεμινάριο για τη Γυναικεία Ηγεσία και τις Νεοσύστατες Επιχειρήσεις (Start-ups) διοργανώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021 από το Κέντρο Καινοτομίας PEAK του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Στο διαδικτυακό σεμινάριο συμμετείχαν δύο εμπειρογνώμονες επιχειρηματικότητας υπό την αιγίδα της κας. Irena Lichnerowicz-Augustyn, Πρέσβειρας της Πολωνίας και της Δρος. Simona Mihai-Yiannaki, Διευθύντριας του Κέντρου Καινοτομίας EUC-PEAK του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι δύο εμπειρογνώμονες, κα. Katarzyna Wierzbowska, ιδρύτρια και πρώην πρόεδρος του Ιδρύματος Γυναικείας Επιχειρηματικότητας,  Black Swan Fund VC, και του Women's Business Angel Club και η κα. Urszula Hasiec, Πρόεδρος του Ιδρύματος Impact, μοιράστηκαν την εμπειρία τους σχετικά με το Πολωνικό οικοσύστημα. Αναφέρθηκαν, επίσης, στον πρόσφατο ρόλο της κοινότητας γυναικών επιχειρηματιών στην Πολωνία.

Το κοινό που είχε συμμετάσχει από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες επέκτεινε τη συζήτηση σε άλλους τομείς όπως τη χρηματοδότηση, τις πραγματικές προκλήσεις και την υποστήριξη που λαμβάνουν οι γυναίκες όταν αναπτύσσουν τις νεοσύστατες επιχειρήσεις τους στην Πολωνία και διεθνώς.

Webinar on Women Leadership and Start-ups by European University Cyprus

A webinar on Women Leadership and Start-ups was organized on 15 February 2021 by European University Cyprus’ PEAK Innovation Center. The webinar featured two entrepreneurship experts under the auspices of Mrs. Irena Lichnerowicz-Augustyn, the Ambassador of Poland and Dr. Simona Mihai-Yiannaki, Director of EUC-PEAK Innovation Center of European University Cyprus.

The two experts, Ms. Katarzyna Wierzbowska, founder and former President of the Female Entrepreneurship Foundation, the Black Swan Fund VC, and of the Women’s Business Angel Club, and Ms. Urszula Hasiec, President of Impact Foundation, shared the Polish ecosystem experience. They also emphasized the recent role of the female entrepreneurs community in Poland.

The international public participating from various European countries broadened the discussion to further areas, such as funding, real challenges and the support that women receive when developing their start-ups in Poland and abroad.

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

103