Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στο BEHIND SEXTING - Intergenerational digital sex education


Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει τη συμμετοχή του στο ερευνητικό πρόγραμμα BEHIND SEXTING - Intergenerational digital sex education, συγχρηματοδοτούμενο από το Erasmus+ στο πλαίσιο της δράσης KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices (Strategic Partnerships for school education). Μαζί με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, στο πρόγραμμα συμμετέχουν εταίροι από την Ιταλία (TIBER UMBRIA COMETT EDUCATION PROGRAMM και Ιstituto Comprensivo Benedetto Bonfigli),την Πορτογαλία (AEVA – ASSOCIACAO PARA A EDUCACAO EVALORIZACAO DA REGIAO DE AVEIRO), τη Ρουμανία (Zuma-Land SRL) και τη Σλοβενία (Institut za raziskovanje in usposabljanje v vzgoji in izobrazevanju – IVIZ). Το έργο συντονίζει το Institut pro regionalni rozvoj, o.p.s – IRR από τη Τσεχία.

Το πρόγραμμα, που άρχισε την 1η Οκτωβρίου 2020 και υπολογίζεται να ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, έρχεται να συμβάλει στην ανάπτυξη γνώσης και στην προώθηση ενημέρωσης μέσω καλών πρακτικών σχετικά με το sexting, ένα θέμα που αφορά τη σχέση μας με τα ψηφιακά μέσα, αλλά και την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και την κατανόηση σχετικών πρακτικών στον ψηφιακό κόσμο.

Οι έφηβοι χρησιμοποιούν ψηφιακά μέσα για να χτίσουν και να συνδημιουργήσουν το περιβάλλον τους, συνδέοντας τους διαδικτυακούς και offline κόσμους τους που έχουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της σεξουαλικότητάς και της ταυτότητας τους. Αλλά η εξέλιξη των ψηφιακών μέσων έχει οδηγήσει σε κινδύνους που επηρεάζουν τη βιο-ψυχο-κοινωνική ευημερία των εφήβων. Το Sexting είναι μια από τις πρακτικές που οδηγούν σε αυτούς τους κινδύνους. Πρόκειται για την αποστολή ή λήψη σεξουαλικών ρητών ή υπονοούμενων εικόνων, μηνυμάτων ή βίντεο σε smartphone ή μέσω Διαδικτύου, μια δραστηριότητα που έρευνες δείχνουν ότι εμφανίζει αυξανόμενα ποσοστά ανάμεσα στους εφήβους σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, το sexting σχετίζεται με την εμπλοκή σε μια ποικιλία επικίνδυνων συμπεριφορών, όπως ο εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο, οι επικίνδυνες σεξουαλικές συμπεριφορές και οι αποκλίνουσες συμπεριφορές.

Το έργο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των εφήβων, των γονέων και των εκπαιδευτικών σχετικά με τους κινδύνους του sexting και στην ενθάρρυνση μιας διαγενεακής κριτικής συζήτησης γύρω από το sexting. Για την καλύτερη επίτευξη αυτού του στόχου, θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου διαδικασία κατάρτισης που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς / εκπαιδευτές μαθητές μεταξύ 10 και 19 ετών και γονείς, που υποστηρίζονται από ειδικούς στα ΜΜΕ, τη σεξουαλική εκπαίδευση και στον τομέα της ψυχολογίας. Στο πλαίσιο του έργου, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συντονίζει την προσπάθεια συλλογής δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν την υφιστάμενη γνώση ανάμεσα στα παιδιά, τους εφήβους, τους γονείς και τους ειδικούς, αλλά και τις καλές πρακτικές σχετικά με το θέμα στις χώρες που συμμετέχουν, ενώ θα συμμετέχει και σε όλες τις άλλες δράσεις που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο, μπορείτε να επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα: https://www.behindsexting.eu/ και να επικοινωνήσετε με την συντονίστρια της τοπικής ομάδας Δρα. Χάρις Ξιναρή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected] .

Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτή τη δημοσίευση δεν σημαίνει και την υποστήριξη του περιεχομένου της, το οποίο αντανακλά μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφορικών που περιέχονται σε αυτή τη δημοσίευση.                                        

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


188