Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο: Προκήρυξη Θέσεων για Διδακτορικές Σπουδές στη Δημ. Υγεία


Το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στη Δημόσια Υγεία του Τμήματος Επιστημών Υγείας, προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων για Διδακτορικές σπουδές για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2021 (έναρξη Οκτώβριος 2021) σε ένα πεδίο ή συνδυασμό των πιο κάτω πεδίων:

 • Κλιματική αλλαγή, Αειφόρος Ανάπτυξη και Υγεία
 • Έλεγχος Αναδυόμενων και Επανεμφανιζόμενων Λοιμωδών Νοσημάτων
 • Τρόπος ζωής και Επιδημιολογία Χρόνιων Νοσημάτων
 • Αναπαραγωγική, Περιγεννητική και Παιδιατρική Επιδημιολογία και Υγεία των Γυναικών
 • Ενεργός και Υγιής Γήρανση
 • Αντιμετώπιση της Παραπληροφόρησης στα Θέματα Υγείας
 • Τεχνητή Νοημοσύνη στην Πληθυσμιακή Υγεία και Δημόσια Υγεία Ακριβείας
 • Κοινωνικοί Προσδιοριστές της Υγείας
 • Νέοι Βιοδείκτες για την Ακριβή Πρόβλεψη και Πρόγνωση του Καρκίνου σε Πληθυσμιακό Επίπεδο
 • Διαταραχές Επικοινωνίας και Δημόσια Υγεία

Οι ενδιαφερόμενοι/ες αναμένεται να καταθέσουν ερευνητική πρόταση μαζί με την αίτησή τους.

Αίτηση, δικαιολογητικά και διαδικασία εισδοχής:

 1. Η αίτηση υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν από το σύνδεσμο εδώ.
 2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση αναφέρονται στο πιο πάνω έντυπο αίτησης εισδοχής.
 3. Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2021.
 4. Η τελική επιλογή γίνεται στη βάση αξιολόγησης των προσόντων και προσωπικής/ών συνέντευξης/εων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου εδώ ή επικοινωνήστε με την κ. Λουτσία Ναρδή στο Γραφείο Εισδοχής, τηλέφωνο 22-713000.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


671