Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο: Προκήρυξη θέσεων για Διδακτορικές Σπουδές στη Νομική


Η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων για διδακτορικές σπουδές για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2021 (έναρξη Οκτώβριος 2021) στις πιο κάτω θεματικές περιοχές:

  • Τεχνητή Νοημοσύνη και Δίκαιο (ιδίως σε ζητήματα προστασίας της ιδιωτικότητας και προσωπικών δεδομένων, πνευματικής ιδιοκτησίας, εργατικού δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων)
  • Εργατικό Δίκαιο
  • Δημόσιο Δίκαιο (όλοι οι τομείς)
  • Ευρωπαϊκό Δίκαιο
  • Ποινικό Δίκαιο-Ποινική Δικονομία

Το Πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την αίτηση και την ερευνητική τους πρόταση. 

Αίτηση, δικαιολογητικά και διαδικασία εισδοχής:

  1. Αίτηση υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από το σύνδεσμο εδώ.
  2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση αναφέρονται στο πιο πάνω έντυπο αίτησης εισδοχής.
  3. Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2021.
  4. Η τελική επιλογή γίνεται στη βάση αξιολόγησης των προσόντων και προσωπικής συνέντευξης/εων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου εδώ ή επικοινωνήστε

 

 

 

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
574