Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο: Προκήρυξη θέσεων για Διδακτορικές Σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής


Το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής του Τμήματος Επιστημών Αγωγής προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων για Διδακτορικές σπουδές για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2021 (έναρξη Οκτώβριος 2021 ) στην/στις πιο κάτω θεματική/ες περιοχές ή/και συνδυασμό αυτών:

 • Εκπαίδευση STEM/STEAM/STREAM
 • Επαγγελματική Μάθηση & Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση/Eκπαίδευση & Κοινωνική Ένταξη Περιθωριοποιημένων Ομάδων
 • Υποστηρικτική Τεχνολογία και Ενιαία Εκπαίδευση
 • Σπουδές για την Αναπηρία και Παιδαγωγική της Ενιαίας Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτική Διοίκηση & Ηγεσία
 • Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση
 • Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα προσφέρεται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Οι ενδιαφερόμενοι/ες αναμένεται να καταθέσουν ερευνητική πρόταση και περιγραφή περιοχής ερευνητικών ενδιαφερόντων μαζί με την αίτησή τους.

Αίτηση, δικαιολογητικά και διαδικασία εισδοχής:

 1. Αίτηση υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από το σύνδεσμο εδώ.
 2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση αναφέρονται στο πιο πάνω έντυπο αίτησης εισδοχής.
 3. Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2021.
 4. Η τελική επιλογή γίνεται στη βάση αξιολόγησης των προσόντων και προσωπικής συνέντευξης/εων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου εδώ ή επικοινωνήστε με την κ. Λουτσία Ναρδή στο Γραφείο Εισδοχής, τηλέφωνο 22-713000.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
ygeia news rss

260