Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο: Προκήρυξη θέσεων για Διδακτορικές Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων DBA


H Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων για Διδακτορικές σπουδές D.B.A. για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2021 (έναρξη Οκτώβριος 2021).

Το πρόγραμμα D.B.A. έχει σχεδιαστεί για άτομα που ευρίσκονται ή αναμένεται να ανελιχθούν σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ή/και επιθυμούν να βελτιώσουν τις αναλυτικές και ερευνητικές τους γνώσεις και δεξιότητες. Εκτός από τα μαθήματα, το πρόγραμμα D.B.A. δομείται γύρω από την εκπόνηση ερευνητικής διατριβής, με έμφαση στην πρακτική εφαρμογή στο επιχειρηματικό περιβάλλον του/της υποψηφίου/ήφιας. Το περιεχόμενο της διατριβής μπορεί να επικεντρωθεί σε ένα πρόβλημα που συνήθως αντιμετωπίζεται στο χώρο εργασίας των φοιτητών/τριών. Οι φοιτητές/τριες του D.B.A. θα επιλέξουν να μελετήσουν μια επιχειρηματική κατάσταση που τους είναι πολύ καλά γνωστή και θα την αναλύσουν ερευνητικά ως περιπτωσιακή μελέτη.

Τα μαθήματα διδάσκονται με  ένα ευέλικτο τρόπο διδασκαλίας/Blended (δηλαδή, οι φοιτητές/τριες μπορούν να συμμετέχουν στα μαθήματα με φυσική παρουσία στην τάξη, ενώ, ταυτόχρονα, τα μαθήματα θα προσφέρονται και διαδικτυακά, μέσω σύγχρονης διδασκαλίας, για εκείνους/ες τους/τις φοιτητές/τριες που δεν μπορούν να έχουν φυσική παρουσία στην αίθουσα διδασκαλίας· κάποιες συναντήσεις θα γίνονται μέσω της πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Blackboard). Αυτό παρέχει τη δυνατότητα στους/τις φοιτητές/τριες που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα στην τάξη να τα παρακολουθήσουν από απόσταση, ενώ οι συναντήσεις που θα πραγματοποιούνται  μέσω της πλατφόρμας Blackboard παρέχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο και μαθησιακούς πόρους έτσι που να  καθιστούν δυνατή μια σωστή αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ των φοιτητών/τριών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες αναμένεται να:

  1. Υποβάλουν με την αίτησή τους σχετική ερευνητική πρόταση.
  2. Kατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο που να περιλαμβάνει στο πρόγραμμα σπουδών και μαθήματα σχετικά με το ευρύτερο θεματολόγιο της Διοίκησης Επιχειρήσεων.
  3. Έχουν τουλάχιστον 5 χρόνια εργασιακής εμπειρίας.
  4. Υποβάλουν γραπτή βεβαίωση από οργανισμό/επιχείρηση ότι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς εκπόνησης της διδακτορικής τους ερευνητικής εργασίας. Η υποβολή αυτής της βεβαίωσης αποτελεί προϋπόθεση για εισδοχή στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα.

Αίτηση, δικαιολογητικά και διαδικασία εισδοχής:

  1. Η αίτηση υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν από το σύνδεσμο εδώ.
  2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση αναφέρονται στο πιο πάνω έντυπο αίτησης εισδοχής.
  3. Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2021.
  4. Η τελική επιλογή γίνεται στη βάση αξιολόγησης των προσόντων και προσωπικής/ών συνέντευξης/εων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου εδώ ή επικοινωνήστε με την κ. Λουτσία Ναρδή στο Γραφείο Εισδοχής, τηλέφωνο 22-713000.

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
198