Διαδικτυακή Παρουσίαση από την Κλινική Λόγου και Ακοής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου


Η Κλινική Λόγου, Ομιλίας και Ακοής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί στην Διαδικτυακή Παρουσιάση με θέμα: “Τηλεπρακτική/Τηλεθεραπεία σε παιδιά και ενήλικες με διαταραχές λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας, σίτισης/κατάποσης, ένας οδηγός για επαγγελματίες υγείας και γονείς”, την Κυριακή 29 Μαϊου 2021, και ώρα 9.00π.μ.

Στη διαδικτυακή αυτή συνάντηση θα απαντηθούν ερωτήματα όπως:

  • Τι είναι η τηλεπρακτική λογοθεραπείας;
  • Πως εφαρμόζεται;
  • Σε ποιους, γιατί και πότε;
  • Ποια είναι τα προταιρήματα και τα μειονεκτήματα;
  • Πως εφαρμόστηκε στην Κλινική Λόγου, Ομιλίας και Ακοής του ΕΠΚ;

Ακόμη θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές και διεθνής οδηγίες, πρακτικά βίντεο παραδείγματα, μαρτυρίες, και τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου τηλεπρακτικής της κλινικής Λόγου Ομιλίας και Ακοής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Για συμμετοχή πατήστε εδώ

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


199