Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο: 1ο Διαδικτυακό Colloquium Μεταπτυχιακών Φοιτητών πρ. Ελληνικές Σπουδές


Το Εξ Αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Ελληνικές Σπουδές που προσφέρεται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου - διοργανώνει  το 1ο Διαδικτυακό Colloquium Μεταπτυχιακών Φοιτητριών και Φοιτητών των Ελληνικών Σπουδών, το Σάββατο 5 Ιουνίου στις 9.30 π.μ.

Κατά τη διάρκεια του 1ου Διαδικτυακού Colloquium Μεταπτυχιακών Φοιτητριών και Φοιτητών των Ελληνικών Σπουδών, θα παρουσιαστούντα ακαδημαϊκά επιτεύγματα του προγράμματος και οι Διπλωματικές Εργασίες φοιτητριών και φοιτητών που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους. Η δημόσια παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας του προγράμματος αναδεικνύει τον εξωστρεφή του χαρακτήρα, αλλά και τη βούληση όλων των μελών του να εργαστούν συλλογικά για την καλλιέργεια πρωτότυπου ερευνητικού προβληματισμού, ο οποίος να καταλήγει στη διατύπωση σημαντικών θέσεων και συμπερασμάτων.

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικές Σπουδές (Εξ Αποστάσεως, 18 Μήνες) δίνει έμφαση στη σύνδεση της θεωρητικής κατάρτισης με τις αναγκαίες σήμερα πρακτικές δεξιότητες και την ανάπτυξή τους, ώστε  οι απόφοιτοί του να μπορούν άμεσα και αποτελεσματικά να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες και αυξημένες σημερινές απαιτήσεις , επαγγελματικά, ερευνητικά ή συμβουλευτικά. Το πρόγραμμα είναι, δηλαδή, έτσι σχεδιασμένο, ώστε αφενός να προσφέρει μια συστηματική κατάρτιση σε ορισμένα θεμελιώδη μεθοδολογικά ζητήματα της μελέτης συναφών ζητημάτων των Ελληνικών Σπουδών και αφετέρου να καθιστά εφικτή την ειδίκευση των φοιτητών στο επιμέρους αντικείμενο της προτίμησής τους. Η ειδίκευση αυτή επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο συνδυασμό επιλεγμένων μαθημάτων και, κυρίως, με τη Διπλωματική Εργασία. 

Για εγγραφή στη διαδικτυακή παρακολούθηση του Colloquium πατήστε εδώ

Για το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες:

Πάνος Χριστοδούλου (Phd Αρχαία Ιστορία) | Επίκουρος Καθηγητής Ελληνικών Σπουδών

Τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Συντονιστής ΜΑ Ελληνικές Σπουδές

email: [email protected]

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
222