Πλήρεις Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Αριστείας για Διδακτορικές Σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο


 Το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2021

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό Υποτροφιών Ακαδημαϊκής Αριστείας για μεταπτυχιακές σπουδές Διδακτορικού επιπέδου (Ph.D.). Οι υποτροφίες οι οποίες καλύπτουν πλήρως τα δίδακτρα αφορούν αποκλειστικά σε νεοεισερχόμενους φοιτητές διδακτορικού επιπέδου το Φθινοπωρινό εξάμηνο 2021 (έναρξη μαθημάτων Οκτώβριος 2021)  στα ακόλουθα διδακτορικά προγράμματα και θεματικές περιοχές κάτω από την εποπτεία των ακόλουθων μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου:

Διδακτορικό πρόγραμμα

 

Θεματική περιοχή

 

 

 

Επόπτες

 

 

 

Επικοινωνία

Public Health (in School of Medicine)

 

Causes and public health impact of the 2012 criminalization and stigmatization of HIV seropositive women in Greece

 

Dr Theodore Lytras

 

[email protected]

Public Health (in School of Sciences)

 

 

 

 

Biomarkers in breast cancer: correlation of p53 expression in breast cancer patients with the expression of Ras Suppressor-1 and other integrin-proximal proteins and the biomechanical properties of breast cancer tumors. 

 

Dr Vasiliki Gkretsi & Dr Andreas Stylianou 

 

[email protected] & [email protected]

Public Health (in School of Sciences)

Mechanical Biomarkers for treatment decisions

 

 

Dr Andreas Stylianou & Dr Vasiliki Gkretsi

 

[email protected] & [email protected]

Public Health (in School of Sciences)

Identification of novel biomarkers for prognosis and disease monitoring in cancer patients

 

Dr Panos Papageorgis & Dr Marianna Christodoulou

 

[email protected] & [email protected]

Computer Science (in School of Sciences)

Mobility and Radio resource management for  IoT Health Remote Monitoring Systems (in close collaboration with NIST-US)

 

Dr Konstantinos Katzis & Dr George Hadjichristofi

 

[email protected] & [email protected]

Education Sciences (in School of Humanities, Social & Education Sciences)

New and Emerging Technologies for STEAM Teaching and Learning

 

Dr Maria Meletiou-Mavrotheris & Dr Elena Stylianou

 

[email protected] & [email protected]

 Αίτηση, υποστηρικτικό υλικό και διαδικασία εισαγωγής

  1. Η αίτηση υποβάλλεται χρησιμοποιώντας το ειδικό έντυπο που διατίθεται από αυτό το σύνδεσμο
  2. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι αναμένεται να υποβάλουν σχετική ερευνητική πρόταση μαζί με την αίτησή τους.
  3. Το απαραίτητο υποστηρικτικό υλικό που συνοδεύει την αίτηση περιγράφεται στην αίτηση εισδοχής.
  4. Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: 10 Σεπτεμβρίου 2021.
  5. Η τελική επιλογή βασίζεται στην αξιολόγηση των προσόντων και της προσωπικής συνέντευξης των αιτητών/τριών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τους/τις επόπτες/τριες που αναφέρονται παραπάνω ή την κα Loutsia Nardi στο Γραφείο Εισαγωγής στο 22-713000.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


380