Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου καθίσταται Κέντρο Υπηρεσιών EURAXESS


Σε ειδική τελετή που έγινε στις 6 Ιουνίου 2022, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενσωματώθηκε στο Δίκτυο EURAXESS ως Κέντρο Υπηρεσιών (EURAXESS Service Center) στις 6 Ιουνίου, 2022.  Στην τελετή ο Καθ. Μάριος Βρυωνίδης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, υπέγραψε το σχετικό Συμφωνητικό με το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), Επικεφαλή Οργανισμό του Δικτύου στην Κύπρο. 

Ως μέλος ενός Δικτύου με περισσότερα από 600 Κέντρα Υπηρεσιών σε 42 χώρες, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο θα παρέχει, μέσω του Γραφείου Έρευνας, δωρεάν εξατομικευμένη βοήθεια σε θέματα όπως αναζήτηση θέσεων εργασίας, πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης, υπηρεσίες  για πρακτικά θέματα, καθώς επίσης και για οποιοδήποτε άλλο θέμα είναι χρήσιμο για τους ερευνητές που εργάζονται στην Ευρώπη.

Το δίκτυο EURAXESS-Researchers in Motion είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και υποστήριξης σε ερευνητές και ερευνήτριες.  Το Δίκτυο υποστηρίζει την κινητικότητα των ερευνητών και ερευνητριών, Ευρωπαίων και μη, καθώς και την επαγγελματική τους εξέλιξη, ενισχύοντας παράλληλα την επιστημονική συνεργασία μεταξύ των χωρών.

EUC becomes a “EURAXESS Service Center”

European University Cyprus became an official EURAXESS Service Centre on 6th of June, 2022.

 Professor  Marios Vryonides, Vice-Rector of Research and External Affairs, signed an agreement with the Research and Innovation Foundation - the EURAXESS Bridgehead Organization for Cyprus - declaring the University’s commitment to the EURAXESS Network’s aims.

As a member of a network of more than 600 Service Centers in 42 countries, the University will provide, through the EUC Research Office, free personalized information on available work positions, funding opportunities and grants, practical support and services, as well as anything else that could be useful to researchers working in Europe.

“EURAXESS - Researchers in Motion” is a unique pan-European initiative delivering information and support services to professional researchers. Backed by the European Union, member states and associated countries, it supports researcher mobility and career development, while enhancing scientific collaboration between Europe and the world.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


269