Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στο έργο Right to Connect Now


«Ψηφιακή Ενσωμάτωση για τα άτομα με νοητική αναπηρία»

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσα από το Κέντρο Αριστείας στην Έρευνα και την Καινοτομία, στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες και στις Τέχνες, SoScieAtH, συμμετέχει ως εταίρος στο διετές Έργο RighttoConnect: Ψηφιακή Ενσωμάτωση για τα άτομα με νοητική αναπηρία,  το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρόγραμμα Erasmus+.

Η ενεργή συμμετοχή στην καθημερινή ζωή σήμερα απαιτεί μια συνολική κατανόηση των ψηφιακών εργαλείων τα οποία χρησιμοποιούμε για διευκόλυνση της καθημερινότητας μας. Ως κοινωνία που έχουμε κατά μεγάλο βαθμό μετακινηθεί προς τον ψηφιακό χώρο, είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες και τις απαιτήσεις όλων των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, και να διαβεβαιώσουμε ότι κανείς και καμία δεν αποκλείεται από αυτόν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Το Right to Connect Now είναι ένα πρόγραμμα διάρκειας 24 μηνών που στοχεύει να συνεισφέρει στην γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, μέσα από την ανάπτυξη προσβάσιμων ψηφιακών εργαλείων για άτομα με νοητική αναπηρία. Στις 16 και 17 Μαΐου 2022, οι εταίροι του προγράμματος είχαν την πρώτη τους συνάντηση για την έναρξη των εργασιών του έργου. Το έργο στηρίζεται στην προσέγγιση του συνεργατικού σχεδιασμού (co-design) για την ανάπτυξη περιβαλλόντων ψηφιακής μάθησης με στόχο την ψηφιακή ενσωμάτωση των ατόμων με νοητική αναπηρία, μέσα από την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.

Συνεχίζοντας τη δουλειά των έργων ENTELIS και ENTELIS+ ,, στα οποία συμμετείχε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και είχαν επίσης στόχο τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, το RTCN, με συντονιστή τον οργανισμό  EASPD (European Association of Service Provides for People with Disabilities), θα επιχειρήσει:

  • Την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των ατόμων με νοητική αναπηρία, μέσα από ένα εκπαιδευτικό μοντέλο συνεργασίας και αλληλοστήριξης (peer-to-peer)
  • Τη δημιουργία ενός καθολικά έγκυρου πλαισίου για την ανάπτυξη ικανοτήτων για τα άτομα που εμπλέκονται στην εκπαίδευση και στήριξη των ατόμων με νοητική αναπηρία για την ανάπτυξη των δικών τους ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Την εφαρμογή μιας προσβάσιμης πλατφόρμας μάθησης για άτομα με νοητική αναπηρία η οποία θα είναι αποτέλεσμα συνεργατικού σχεδιασμού με τους τελικούς χρήστες, και θα συνοδεύεται από σχετικές οδηγίες χρήσης

Στο έργο συνεργάζονται 10 εταίροι από διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης, οι οποίοι συγκεντρώνουν ποικίλα επιστημονικά πεδία και περιοχές εξειδίκευσης για την επίτευξη των στόχων του έργου. Συγκεκριμένα τους εταίρους του έργου αποτελούν:

Συντονιστής: EASPD: European Association of Service Provides for People with Disabilities, Βέλγιο

AAATE (Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe), Αυστρία

AIAS Bologna Onlus (Associazione Italiana Assistenza Spastici), Ιταλία

ATEMPO, Αυστρία,

European University Cyprus, Κύπρος

Fundación Juan Ciudad, Ισπανία

Hermes Interactiva, Ισπανία

Johannes Kepler Universität Linz, Αυστρία

SJOG Community Services, Ιρλανδία

Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα, Ελλάδα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Right to Connect Now και τη συμμετοχή της Κύπρου σε αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη συντονίστρια της ομάδας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου:Καθ. Κατερίνα Μαύρου, Πρόεδρο Τμήματος Επιστημών της Αγωγής στο [email protected]
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


194