Το CERIDES του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου σε υψηλού επιπέδου συνάντηση στον ΟΗΕ

27 Μαι 2023 - 11:17


Έναρξη ευρωπαϊκού προγράμματος H-PASS στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου

25 Μαι 2023 - 13:37


Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου : Πρόσκληση στο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού ICOT2023

23 Μαι 2023 - 12:10


Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο: Διάλεξη με θέμα Διεπιστημονική προσέγγιση ατόμων Τρίτης Ηλικίας

22 Μαι 2023 - 17:12


Η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετείχε στο 1ο Συνέδριο Women in Law

17 Μαι 2023 - 16:29


Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Τελικό Συνέδριο του Ερευνητικού Έργου SEMELI

17 Μαι 2023 - 11:54


Eυρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: 2ο Θερινό Πανεπιστήμιο Ελληνικών Σπουδών

15 Μαι 2023 - 17:18


Τα Ετήσια Βραβεία Αριστείας στην Έρευνα και Διδασκαλία στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

11 Μαι 2023 - 16:16


Eυρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: 2o Cyprus Start-Up Bootcamp

10 Μαι 2023 - 10:41


Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Προσβασιμότητα και Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση

10 Μαι 2023 - 08:28


Newsletter