Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Υποβολή Αιτήσεων για Διδακτορικές Σπουδές


Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων για διδακτορικές σπουδές για το Εαρινό Εξάμηνο 2023 (έναρξη 13 Φεβρουαρίου 2023) στα πιο κάτω προγράμματα:

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων:

 • Business Administration

Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών:

 • Επιστήμες της Αγωγής / Education Sciences
 • Μουσική / Music
 • Psychology

Νομική Σχολή:

 • Νομική Επιστήμη

Ιατρική Σχολή:

 • Medical Sciences
 • Cancer Biology and Clinical Oncology
 • Public Health

Σχολή Θετικών Επιστημών:

 • Άσκηση, Υγεία και Διατροφή / Exercise, Health and Nutrition
 • Cancer Biology and Clinical Oncology
 • Δημόσια Υγεία / Public Health
 • Occupational Safety and Health
 • Computer Science
 • Νοσηλευτική
 • Φυσικοθεραπεία

Αίτηση, δικαιολογητικά και διαδικασία εισδοχής:

 1. Αίτηση υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από το σύνδεσμο εδώ.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι/ες αναμένεται να παραδώσουν ερευνητική πρόταση και περιγραφή περιοχής ερευνητικών ενδιαφερόντων μαζί με την αίτηση τους.
 3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση αναφέρονται στο πιο πάνω έντυπο αίτησης εισδοχής.
 4. Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων:10 Ιανουαρίου 2023.
 5. Η τελική επιλογή γίνεται στη βάση αξιολόγησης των προσόντων και προσωπικής συνέντευξης/εων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου εδώ ή να επικοινωνήστε με το Γραφείο Εισδοχής, τηλέφωνο +357 22713000 και email [email protected]
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


175