Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργάνωσε με επιτυχία το CCMIP στη Λάρνακα

19 Ιουλ 2013 - 18:57


Ανοικτή, ευέλικτη και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση: Η λύση από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

17 Ιουλ 2013 - 18:28


Διεθνής αναγνώριση στον καθηγητή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Χρ. Κασιμέρη

17 Ιουλ 2013 - 16:15


Αριστοτέλειο και Ευρωπαϊκο Πανεπιστήμιο υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας

08 Ιουλ 2013 - 18:05


Απόψε στη Σχολή Τυφλών μεγάλη Συναυλία Αλληλεγγύης από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

08 Ιουλ 2013 - 13:54


Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Προκήρυξη Θέσεων για Διδακτορικές Σπουδές

19 Ιουν 2013 - 19:23


Εξ αποστάσεως εκπαίδευση από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

18 Ιουν 2013 - 09:58


«Μέρες Γνωριμίας» από το Eυρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

12 Ιουν 2013 - 21:14


Ημέρα Δεξιοτήτων Επικοινωνίας σήμερα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

11 Ιουν 2013 - 17:21


Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει το 1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Αστροφυσικής

06 Ιουν 2013 - 20:50


Newsletter