Έναρξη Επιμορφώσεων Γονέων από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και το Ερευνητικό Έργο ESOI


Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Κέντρο Αριστείας SOSCIEATH και το ερευνητικό έργο European SafeOnline που συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+ KA3, ανακοινώνουν την έναρξη επιμορφώσεων γονέων σε θέματα παιδείας στα μέσα.

Ο κύριος στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η βελτίωση των επιπέδων γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας ανάμεσα στα παιδιά και στους/στις νέους/ες, μέσω της στοχευμένης εκπαίδευσης των γονέων τους στον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας, ακολουθώντας το αναγνωρισμένο και αποδεδειγμένα επιτυχημένο Φλαμανδικό μοντέλο Safe Online Initiative, προσαρμοσμένο στο τοπικό πλαίσιο της εφαρμογής των επιμορφώσεων.

Το πρόγραμμα – ανάμεσα σε άλλα - προσφέρει δίωρα σεμινάρια σε γονείς, σε παγκύπρια βάση, με τη στήριξη της Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Στόχος είναι να αυξηθεί η κατανόηση και η ανταπόκρισή τους στις ευκαιρίες και τους κινδύνους των διαδικτυακών δραστηριοτήτων για την καλύτερη ενημέρωση των παιδιών τους.

Στην Κύπρο, όπως και σε κάθε ένα από τα συνεργαζόμενα κράτη-εταίρους (Ελλάδα, Βουλγαρία, Βέλγιο, Ρουμανία), το πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει επιμορφώσεις σε πεντακόσιους (500) γονείς, σε πέντε διαφορετικές θεματικές ενότητες:

● Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

● Βιντεοπαιχνίδια

● Κυβερνοεκφοβισμός

● Ιδιωτικότητα

● Διαδικτυακές Σχέσεις και Σεξουαλικότητα

Στην Κύπρο, το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και οι επιμορφώσεις θα αρχίσουν να προσφέρονται από τον Δεκέμβριο του 2022.

Το πρόγραμμα αποτελείται από:

● μια σειρά από εκπαιδευτικά εργαλεία (π.χ. βίντεο-συνεντεύξεις με παιδιά, γονείς, έφηβους, ειδικούς σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου∙ κουίζ∙ συμβουλές για γονείς)

● τον δικτυακό τόπο www.europeansafeonline.gr με προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με το θέμα

● διαδραστικές δραστηριότητες στην τάξη

Τα σεμινάρια έχουν διάρκεια δύο (2) ώρες και συστήνεται η συμμετοχή 25 ατόμων ανά σεμινάριο. Οι φορείς-διοργανωτές (π.χ. σχολείο, σύνδεσμος γονέων κτλ) μπορούν να επιλέξουν τη θεματική στην οποία θα ήθελαν να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις και να επενδύσουν σε μεγαλύτερη κατανόηση επί των σχετικών ζητημάτων π.χ. στο θέμα «Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης». Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, γίνεται χρήση και της πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί ειδικά για αυτό το πρόγραμμα (www.europeansafeonline.gr).

Τα σεμινάρια θα προσφέρονται από 1 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι 30 Μαΐου 2023, κατόπιν πρόσκλησης από τους ενδιαφερόμενους φορείς (σχολεία, συνδέσμους γονέων κτλ) στο χώρο του φορέα που απευθύνει την πρόσκληση, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μέρες κατόπιν συνεννόησης και προκράτησης:

Τρίτη, 18.00-20.00

Τετάρτη, 18.00-20.00

Πέμπτη, 18.00-20.00

Σάββατο, 10.00-12.00

Για περισσότερες πληροφορίες και προκρατήσεις ημερομηνιών, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την Δρα Χάρις Ξιναρή (c.xinaris@euc.ac.cy), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ερευνητικό μέλος της ομάδας που διαχειρίζεται το έργο στην Κύπρο.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


350