Μνημόνιο Συνεργασίας Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και Brainstorm Hospitality Group


Υποτροφίες για σπουδές σε πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους εργαζόμενους της Brainstorm Hospitality Group

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την Brainstorm Hospitality Group για την εδραίωση της συνεργασίας και την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των δυο οργανισμών. Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύμβουλος & Πρόεδρος του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού  Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ. Χριστόφορος Χατζηκυπριανού, και ο CEO του Ομίλου εταιρειών BRAINSTORM HOSPITALITY GROUP κ. Κρις Χριστοδούλου.

Στόχος είναι η προαγωγή των δραστηριοτήτων τόσο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου όσο και της Brainstorm Hospitality Group στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και η συνεργασία στην υλοποίηση ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών δράσεων και άλλων δράσεων κοινού ενδιαφέροντος.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, οι δυο οργανισμοί εστιάζουν στην προβολή από την Brainstorm Hospitality Group των ακαδημαϊκών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο προσωπικό του καθώς επίσης και στην ανάπτυξη και υλοποίηση κοινωφελών δράσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής προσφοράς των δυο οργανισμών.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου δόθηκαν υποτροφίες για σπουδές σε πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους εργαζόμενους της Brainstorm Hospitality Group.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


286