Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο συμμετείχε με τους εταίρους του DIGI-i-READY σε εκπαίδευση στη Δρέσδη


  Για την ψηφιακή μετάβαση  

  Τον Φεβρουάριο 2023, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου μαζί με τους υπόλοιπους εταίρους του DIGI-i-READY συναντήθηκαν στη Δρέσδη για μία εβδομάδα εκπαίδευσης και δραστηριοτήτων μάθησης. Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες από όλη την Ευρώπη έλαβαν μέρος σε πέντε ημέρες συναντήσεων στο Technical University της Δρέσδης, για να συζητήσουν σε σχέση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) σε όλη την Ευρώπη.

Αυτή η εκπαίδευση ήταν ένα μέρος των δραστηριοτήτων οι οποίες σχεδιάστηκαν για το έργο DIGI-i-READY, ένα ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, με στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευόμενων με αναπηρίες, ώστε εκείνοι να συνεχίζουν τις σπουδές τους διαδικτυακά και με αποτελεσματικότητα στην περίπτωση έκτακτων αναγκών όπως η πανδημία COVID-19. Το έργο επικεντρώνεται στα κέντρα ΕΕΚ και στοχεύει στην αυτονόμησή τους όσον αφορά και στη μάθηση η οποία γίνεται από το σπίτι. Μέχρι το τέλος της διάρκειας αυτού του έργου, θα παραχθεί ένας κατάλογος καλών πρακτικών ψηφιακών εργαλείων για μεθόδους μάθησης με τη συμμετοχή όλων χωρίς αποκλεισμούς.

Επαγγελματίες, εκπρόσωποι ατόμων με αναπηρίες και αυτοσυνήγοροι από όλη την Ευρώπη έφτασαν για να μοιραστούν τις γνώσεις τους και να διερευνήσουν νέα ψηφιακά εργαλεία, ώστε να διευκολύνουν με αυτήν την εκπαίδευση την εκπαιδευτική διαδρομή των εκπαιδευόμενων τους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι συναντήσεις συντονίστηκαν από το Internationaler Bund, το JKU University of Linz, το Technical University of Dresden και τον AIAS Bologna. Οι εκπαιδευτικοί – εκπαιδευτές έμαθαν να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες, όπως το Padlet, ή την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, και έδωσαν ανατροφοδότηση για το αν και πότε αυτά τα εργαλεία μπορούν να είναι χρήσιμα στα κέντρα ΕΕΚ. Επιπλέον, συζήτησαν ποιες αλλαγές πολιτικής θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εκπροσωπήθηκε από την Δρ. Ελένη Δαμιανίδου, μέλος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου για το έργο, καθώς και τον κ. Πέτρο Παπασωζόμενο, νεαρό στο φάσμα του Αυτισμού και εκπρόσωπο ατόμων με αναπηρία, και την κ.  Νέφη Χαραλάμπους-Darden, εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής με εμπειρία σε θέματα μετάβασης στην αγορά εργασίας.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, συλλέχθηκαν πολλές χρήσιμες ιδέες. Αυτές οι προτάσεις θα είναι χρήσιμες για όλους τους εταίρους, ώστε να προχωρήσουν στον τελικό σχεδιασμό των οδηγιών, καθώς και ενός αποθετηρίου εργαλείων τα οποία να υποστηρίζουν τους/τις εκπαιδευόμενους στην ψηφιακή μετάβαση, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, το έργο DIGI-i-READY θα μπορεί να φέρει αλλαγή σε επίπεδο λήψης αποφάσεων, στοχεύοντας σε σχολεία-σχολές στην Ευρώπη στα οποία συμμετέχουν όλοι και όλες χωρίς αποκλεισμούς, με τη χρήση προχωρημένων τεχνολογιών μάθησης.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


251