Φοιτητές του Τμήμ. Νομικής του Παν. Frederick στο Ευρωπ. Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

04 Μαρ 2020 - 13:16


Career Boot Camp 2020 στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

04 Μαρ 2020 - 12:56


Συζήτηση για την Έρευνα και την Καινοτομία στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

29 Φεβ 2020 - 10:59


Πρωτόκολλο Συνεργασίας Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και PUNDI X 365

28 Φεβ 2020 - 13:06


Συζήτηση για τη διαφθορά στο Κυπριακό Ποδόσφαιρο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

26 Φεβ 2020 - 18:16


Εκστρατεία δενδροφύτευσης από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

25 Φεβ 2020 - 13:47


Η διαφθορά στο Κυπριακό Ποδόσφαιρο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

24 Φεβ 2020 - 13:14


Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο: Γεφύρωση του Επαγγελματικού Χάσματος για Πρόσφυγες και Αιτητές Ασύλου

19 Φεβ 2020 - 12:43


Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προωθεί την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στους νέους

18 Φεβ 2020 - 16:28


Νέα xρηματοδότηση €1.1 εκ. για το CERIDES από το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ

17 Φεβ 2020 - 22:13

Newsletter