Φορεας: Πολιτική για τα προγράμματα ΜΑΣΤΕΡ (Αρ. 2)

09 Δεκ 2019 - 15:38


Φορεάς: Υποβολή αίτησης Ιδρυματικής Αξιολόγησης (Αρ. 2)

09 Δεκ 2019 - 15:36


Φορέας: Ενεργητική Διδασκαλία, Μάθηση και Αξιολόγηση με επίκεντρο τον Φοιτητή / την Φοιτήτρια

26 Νοε 2019 - 14:53


Συμμετοχή της Προέδρου του Φορέα στη Συνάντηση Ανώτερου Επιπέδου ΟΥΝΕΣΚΟ

20 Νοε 2019 - 14:45


Εγγραφή του Φορέα ΔΙΠΑΕ στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Φορέων Διασφάλισης Ποιότητας

14 Νοε 2019 - 13:31


Συνάντηση Φορέα ΔΙΠΑΕ με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ στην Ελλάδα

10 Νοε 2019 - 15:33


Φορέας: Υποβολή Αίτησης Ιδρυματικής Αξιολόγησης

25 Οκτ 2019 - 17:26


Φορέας: Αναβάθμιση των Εξ Αποστάσεως Προγραμμάτων Σπουδών

09 Οκτ 2019 - 12:38


Φορέας: Κατευθύνσεις σε προγράμματα σπουδών τα οποία θα αξιολογηθούν ή θα επαναξιολογηθούν (2)

05 Οκτ 2019 - 14:43


Φορέας: Υποβολή Αίτησης για Αξιολόγηση - Πιστοποίηση - Γλώσσα Συγγραφής της Αίτησης

05 Οκτ 2019 - 14:39

Newsletter