Φορέας: Αναβάθμιση των Εξ Αποστάσεως Προγραμμάτων Σπουδών

09 Οκτ 2019 - 12:38


Φορέας: Κατευθύνσεις σε προγράμματα σπουδών τα οποία θα αξιολογηθούν ή θα επαναξιολογηθούν (2)

05 Οκτ 2019 - 14:43


Φορέας: Υποβολή Αίτησης για Αξιολόγηση - Πιστοποίηση - Γλώσσα Συγγραφής της Αίτησης

05 Οκτ 2019 - 14:39


Φορέας: Ενίσχυση των Ιδρυμάτων για Διασφάλιση Ποιότητας: Ημερίδα για Ποιότητα των Εξ Αποστάσεως Προγρ. Σπουδών

24 Σεπ 2019 - 12:20


Φορέας: Αξιολόγηση Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

19 Σεπ 2019 - 11:18


Κατευθύνσεις σε προγράμματα σπουδών τα οποία θα αξιολογηθούν ή θα επαναξιολογηθούν

12 Σεπ 2019 - 11:58


Φορέας: Ένταξη προγραμμάτων σε Τμήματα/Τομείς και Σχολές

02 Σεπ 2019 - 13:53


Φορέας: Ημερίδα για την Ποιότητα των Εξ Αποστάσεως Προγραμμάτων Σπουδών

16 Αυγ 2019 - 11:23


Φορέας:Ενίσχυση των Ιδρυμάτων για τη Διασφάλιση της Ποιότητας. Ημερίδα για την Ιδρυματική Αξιολόγηση

16 Αυγ 2019 - 11:06


Φορέας (ΔΙΠΑΕ): Παραπλανητικές διαφημίσεις Ιδιωτικών Πανεπιστημίων

01 Αυγ 2019 - 10:11

Newsletter