Συνάντηση Φορέα ΔΙΠΑΕ με τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ στην Ελλάδα


Στις 5 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση του Συμβουλίου του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) με τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση της Ελλάδας (ΑΔΙΠ).

Βασικός σκοπός της συνάντησης ήταν η αλληλοενημέρωση και η ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα της διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

  • Προγράμματα Σπουδών Συνεργασίας Ελλάδας Κύπρου (διαπανεπιστημιακά)
  • Συνεργασία των δύο Αρχών στο πλαίσιο του ENQA
  • Πολιτική για τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών και τις διακρατικές συμφωνίες Κύπρου – Ελλάδας μεταξύ τους και με  μη ευρωπαϊκές χώρες
  • Φοίτηση σε κυπριακά πανεπιστήμια φοιτητών εξ Ελλάδος και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
  • Διασφάλιση της ποιότητας των προγραμμάτων σε σχέση με το εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων (EQF) και τις ασφαλιστικές δικλίδες ποιότητας που θέτει η ΑΔΙΠ και ο ΔΙΠΑΕ.

Κατά τη συνάντηση υπήρξε κοινή διαπίστωση για την ανάγκη αξιοποίησης των  προοπτικών συνεργασίας στον τομέα της διασφάλισης της ποιότητας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών εν όψει και των θεσμικών αλλαγών για την κατοχύρωση της πλήρους ανεξαρτησίας της ΑΔΙΠ στην Ελλάδα.

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

306