Αναγνώριση του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης από το WFME


Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), ανακοινώνει ότι έχει αναγνωριστεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιατρικής Εκπαίδευσης (World Federation for Medical Education - WFME). Η περίοδος αναγνώρισης έχει διάρκεια 10 έτη, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2030.

Ο Φορέας υπέβαλε την αίτησή του στο WFME την 1 η Μαρτίου 2019 και η επιτόπου επίσκεψη της Επιτροπής Αναγνώρισης του WFME (WFME Recognition Team) πραγματοποιήθηκε μεταξύ 24 και 27 Ιουνίου 2019.

Στην Επιτροπή Αναγνώρισης του WFME συμμετείχαν εγνωσμένου κύρους εμπειρογνώμονες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Καναδά, την Πολωνία, την Αυστραλία και τη Συντονίστρια Δραστηριοτήτων του WFME (WFME Project Coordinator):

  1. Prof. Michael Field - Πρόεδρος
  2. Ms Barbora Hrabalova - Γραμματέας (Συντονίστρια Δραστηριοτήτων WFME)
  3. Dr Carol Hodgson Birkman - Μέλος
  4. Prof. Lois Nora - Μέλος
  5. Prof. Jadwiga Mirecka - Μέλος

Η Επιτροπή Αναγνώρισης του WFME (WFME Recognition Committee) έλαβε την απόφασή της για αναγνώριση του Φορέα ΔΙΠΑΕ στις 18 Φεβρουαρίου 2020 αφού διαπιστώθηκε, μέσω της εξωτερικής αξιολόγησής του, ότι ο Φορέας λειτουργεί στη βάση κριτηρίων τα οποία διαμορφώθηκαν και εφαρμόζονται κατάλληλα. Ταυτόχρονα, ο Φορέας κρίθηκε αξιόπιστος ως προς τις πολιτικές και τις διαδικασίες του για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση ιατρών στα προγράμματα και τα ιδρύματα που αυτός πιστοποιεί.

.........................................................................................................................

Award of WFME Recognition Status to of the Cyprus Agency of Quality Assurance and Accreditation in Higher Education (CYQAA)

The Cyprus Agency of Quality Assurance and Accreditation in Higher Education (CYQAA), announces that it has been awarded Recognition Status by the World Federation for Medical Education (WFME). The period of Recognition Status is 10 years, until 28 February 2030.

The Agency s submitted its application to WFME on 1 March 2019 and the onsite visit of the WFME Recognition Team took place between 24 - 27 June 2019.

The WFME Recognition Team consisted of renowned experts from the United States of America, Canada, Poland, Australia and the WFME Project Coordinator:

  1. Prof. Michael Field - Chair
  2. Ms Barbora Hrabalova - Secretary (WFME Project Coordinator)
  3. Dr Carol Hodgson Birkman - Member
  4. Prof. Lois Nora - Member
  5. Prof. Jadwiga Mirecka

The WFME Recognition Committee concluded its vote on 18 February 2020, and has agreed that the CYQAA is recognised as working to standards that have been appropriately formulated and applied. The CYQAA is deemed to be credible in its policies and procedures to assure the quality of medical education in programmes and schools that it accredits.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

224