Φορέας: Τοποθέτηση για Πρόταση Νόμου

20 Μαι 2020 - 14:35


Φορέας: Τελικές Εξετάσεις στις Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Εκπαίδευσης (Αρ. 2)

20 Μαι 2020 - 13:25


Φορέας: Λειτουργία Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21

13 Μαι 2020 - 14:40


Φορέας: Λειτουργία των Α.Ε.Ι. της Ελλάδας για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως 31.05.2020

13 Μαι 2020 - 14:35


Φορέας: Ενημέρωση - Αξιολόγηση Εξ Αποστάσεως Προγραμμάτων Σπουδών (Αρ. 2)

04 Μαι 2020 - 15:59


Φορέας: Ενημέρωση - Αξιολόγηση Εξ Αποστάσεως Προγραμμάτων Σπουδών

30 Απρ 2020 - 14:19


Φορέας: Συνάντηση με ΔΟΑΤΑΠ - Τελικές Εξετάσεις

27 Απρ 2020 - 16:12


Φορέας: Υποχρέωση ιδρυμάτων για διασφάλιση ηλεκτρονικού υπολογιστή από όλους τους φοιτητές/τριες

26 Απρ 2020 - 21:52


Φορέας: Λήξη προθεσμίας υποβολής υφιστάμενων προγραμμάτων Πανεπιστημίων για επαναξιολόγηση

20 Απρ 2020 - 11:09


Διαδικτυακή λειτουργία του Φορέα από 06/04/2020

06 Απρ 2020 - 11:54

Newsletter