Φορέας: Ισότητα των φύλων και συμπεριληπτική γλώσσα

13 Ιουν 2019 - 13:15


Θεματικές Αναλύσεις Φορέα ΔΙΠΑΕ Σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Δείκτες και Κατευθυντήριες Γραμμές - ESG

04 Ιουν 2019 - 21:13


Φορέας: Σεμινάριο Ενημέρωσης, Κατάρτισης Εμπειρογνωμόνων σε θέματα κτιριακών/ τεχνολογικών υποδομών

30 Μαι 2019 - 15:00


Φορέας: Εγγραφή Φοιτητών σε Προγράμματα Σπουδών Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης στη Δημοκρατία

29 Μαι 2019 - 09:56


Ελλαδίτες που φοιτούν στα πανεπιστήμια της Κύπρου: Πρακτική άσκηση στην Ελλάδα

21 Μαι 2019 - 16:46


Υπό αξιολόγηση τα προγράμματα και η λειτουργία του ΑΞΙΚ από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ το 2020

20 Μαι 2019 - 13:49


Ενημέρωση για αναβάθμιση εντύπων και διαδικασιών αξιολόγησης

03 Μαι 2019 - 13:58


Προγραμματικές Αξιολογήσεις στο πλαίσιο των Τμηματικών Αξιολογήσεων(2)

24 Απρ 2019 - 10:43


Φορέας: Αξιολόγηση υφιστάμενων μη Αξιολογημένων Προγραμμάτων Σπουδών

24 Απρ 2019 - 10:14


Φορέας: Χρονοδιαγράμματα Επαναξιολογήσεων (2)

16 Απρ 2019 - 19:30


Newsletter