Φορέας: Εγγραφή Φοιτητών σε Προγράμματα Σπουδών Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης στη Δημοκρατία

29 Μαι 2019 - 09:56


Ελλαδίτες που φοιτούν στα πανεπιστήμια της Κύπρου: Πρακτική άσκηση στην Ελλάδα

21 Μαι 2019 - 16:46


Υπό αξιολόγηση τα προγράμματα και η λειτουργία του ΑΞΙΚ από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ το 2020

20 Μαι 2019 - 13:49


Ενημέρωση για αναβάθμιση εντύπων και διαδικασιών αξιολόγησης

03 Μαι 2019 - 13:58


Προγραμματικές Αξιολογήσεις στο πλαίσιο των Τμηματικών Αξιολογήσεων(2)

24 Απρ 2019 - 10:43


Φορέας: Αξιολόγηση υφιστάμενων μη Αξιολογημένων Προγραμμάτων Σπουδών

24 Απρ 2019 - 10:14


Φορέας: Χρονοδιαγράμματα Επαναξιολογήσεων (2)

16 Απρ 2019 - 19:30


Επίσημη επίσκεψη της Πρόεδρου ΔΙΠΑΕ στα γραφεία της ΑΔΙΠ

12 Απρ 2019 - 14:43


Φορέας: Αναγνώριση της Παγκόσμιας Συνεισφοράς Πανεπιστημίου Λευκωσίας από το Times Higher Education

11 Απρ 2019 - 13:42


Φορέας: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στα 100 Κορυφαία Πανεπιστήμια της Περιοχής

11 Απρ 2019 - 13:32


Newsletter